Veterinären.nu – Sveriges ledande hälsoportal för sällskapsdjur
× Stäng

Frågelådan är
flyttad till FirstVet.

Ställ din fråga eller boka videosamtal på FirstVet.se

Gå till FirstVet

FirstVet finns som app för iPhone, iPad och Android. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play

Annons

Tumörsjukdomar på sköldpadda

Inledning

Tumörsjukdomar drabbar inte bara oss människor utan även våra sällskapsdjur. Spontant uppkomna tumörer är vanligare på sköldpaddor än man kan tro med tanke på att de fortfarande har sina ”vilt-gener” i behåll.

Alla typer av organ kan tumöromvandlas men vanligast är att huden, skölden, lungor, mag-tarmkanal, njurar eller testiklar drabbas. Mörkertalet kan dock vara stort eftersom flera fall sannolikt gått odiagnostiserade.

Orsak

Som på människa vet man i de flesta fallen inte varför tumörer uppstår. Sannolikt är våra sällskapsdjur påverkade av samma miljöfaktorer som vi är (miljögifter, strålning mm). Man misstänker också att en del tumörformer kan vara virusorsakade.

Symptom

De flesta tumörer yttrar sig som växande knölar. Tumörer i blodet behöver dock inte yttra sig som knölar.

På sköldpadda kan det vara svårt att upptäcka invärtes tumörer eftersom kroppen är täckt av skölden. Det kan vara först när tumörer är så stor att den hindrar de invärtes funktionerna som man röntgar och upptäcker tumörer.

Beroende på var de invärtes tumörerna härrör ifrån och hur de växer kan de ge mycket varierande symptom. En tumör i mag-tarmkanalen kan till exempel hindra passagen av föda.

Utvärtes tumörer är synliga för blotta ögat.

Diagnos

Diagnos ställs vid den yttre undersökningen, med hjälp av en biopsi eller vävnadsanalys efter att knölen opererats bort.

För att upptäcka invärtes tumörer behöver man i stort sett alltid röntga.

Om man misstänker en blodtumör måste man ta ett blodprov. Man tittar då på hur blodcellerna ser ut och deras inbördes fördelning.

Behandling

Den vanligaste behandlingen vid yttre tumörer är att operera bort tumören. Tyvärr är detta svårare vid invärtes tumörer. Dels för att tumörerna oftast upptäcks i ett så sent skede men även naturligt nog, för att det är svårare att operera sköldpaddor just på grund av skölden.

Det kan även vara svårt att få bort tumörer som växer i själva skölden.

Tumörer som opereras bort bör skickas på analys för att man ska få en uppfattning om vad det är för typ av tumör, hur elakartad den är och hur stor spridningsrisken är.

Man håller även på att experimentera med och utvärdera strålbehandling och kemoterapi för sköldpaddor och andra reptiler. Det återstår dock mycket forskning och kliniska försök innan man vet hur effektiv behandlingen är.

Förebyggande

Det är svårt att förebygga tumörsjukdomar eftersom man inte vet orsakerna. Rent allmänt är det bra att låta hälsoundersöka sin sköldpadda regelbundet för att kunna upptäcka eventuella tumörsjukdomar på ett tidigt stadium. Man bör då inte bara göra en yttre undersökning utan även röntga och ta blodprov.

Även yttre tumörer kan upptäckas tidigt och det är alltid lättare att operera bort en liten tumör än en som hunnit växa sig stor.

Forum Reptil

  • Skötselråd orm

    Ormen är den reptil som hållits längst som sällskapsdjur. Det finns många olika typer av ormar och det är viktigt att informera sig om skötsel av just den art man har. Felaktig skötsel leder till stress och sjukdomar.

  • Förstoppning sköldpadda

    Förstoppning kan bero på att sköldpaddan äter av bottensubstratet. Det är därför viktigt att ha uppsikt över djuret och byta underlag om sköldpaddan äter för mycket.

  • Möte med kallblodiga varelser

    Hur mycket kunskap har Sveriges veterinärer om reptiler?

Gå till forumet om Reptil
© 2022 Veterinären.nu. Allt innehåll är skyddat enligt upphovsrättslagen. Veterinären.nu drivs av Onlinevet 247 AB.
Annons