Veterinären.nu – Sveriges ledande hälsoportal för sällskapsdjur
× Stäng

Frågelådan är
flyttad till FirstVet.

Ställ din fråga eller boka videosamtal på FirstVet.se

Gå till FirstVet

FirstVet finns som app för iPhone, iPad och Android. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play

Annons

Förstoppning sköldpadda

Förstoppning sköldpadda

Inledning

Förstoppningar är vanliga problem på sköldpaddor och de flesta typer av reptiler. Orsakerna kan variera men de flesta är kopplade till skötsel och miljö.

Orsak

Orsakerna till förstoppning kan som ovan nämnts, variera. Den vanligaste orsaken är sten eller grusförstoppning. Många sköldpaddor äter av underlaget för att stimulera matsmältningen. Beteendet är normalt, även vilda sköldpaddor äter sten och grus för att underlätta sönderdelningen av födan. Varför en del individer äter överdrivet mycket sten, grus, torv, bark eller annat substrat i fångenskap vet man inte. Det har spekulerats i att det kan bero på bristtillstånd, stress och andra miljöfaktorer.

En bidragande orsak till att förstoppning uppstår, vare sig det är grusförstoppning eller annat material som packat ihop sig, är att miljön inte är fuktig nog. Vårt svenska inomhusklimat är generellt väldigt torrt och värmelampor, lysrör, glödlampor och annat bidrar till uttorkningen. Får sköldpaddan dessutom inte bada tillräckligt ofta, blir saken bara värre.

Om sköldpaddan lider av kalkbrist kan förstoppning uppstå till följd av att muskulaturen i tarmen blir försvagad. Innehållet matas då inte fram som det ska, utan packas ihop allt mer.

Kraftiga maskinfektioner kan också orsaka förstoppning, då stora klumpar av maskar kan ansamlas i tarmen.

Symptom

Förstoppningar på sköldpaddor kan pågå under långa perioder utan att man märker så mycket annat än att djuret inte bajsar lika bra. Ibland kommer det lite slem från kloaken som ägaren tror är avföring.

Får förloppet fortgå obehandlat leder det till symptom i form av viktnedgång, trötthet, aptitförlust, blödningar från tarmen och blodbrist. Ibland ses även krystningar och kräkningar.

Diagnos

Diagnosen ställs med hjälp av sjukdomshistorien och röntgen. Om sköldpaddan dessutom är allmänpåverkad bör man ta ett blodprov. Dels för att kontrollera kalciumnivån men även för att se om blodbrist eller andra sjukdomar föreligger.

På röntgen är det lätt att se om det är en grus- eller stenförstoppning eftersom dessa material är röntgentäta. Då torv, bark eller annat mjukt material kan vara svårt att se på en vanlig bild, måste man göra en kontraströntgenundersökning. Passagetiden i tarmen är mycket långsammare på reptiler jämfört med däggdjur, så en kontrastpassage kan ta flera dagar eller till och med flera veckor.

Vid misstanke om invärtes parasiter (mask), bör man ta ett parasitprov från kloaken.

Behandling

Lindriga förstoppningar kan hävas med hjälp av vätsketillförsel och täta bad. Badning stimulerar tarmrörelserna och vätskan häver uttorkningen. Man kan även ge paraffinolja oralt (i munnen) för att smörja tarmväggen.

I besvärligare fall kan man behöva göra ett eller flera lavemang. Det är en behandling som inte ska göras i hemmet utan den bör utföras av en veterinär.

Om inget av ovanstående hjälper, måste man plocka bort förstoppningen kirurgiskt. Tyvärr är detta besvärligt på sköldpaddor till följd av deras sköld. Ibland går det att gå in i ljumsken utan att behöva såga upp skalet men det är inte alltid det fungerar. Det är dessutom ett allmänt riskfyllt ingrepp eftersom reptilers tarmar läker mycket långsamt och skadorna på tarmväggen efter förstoppningen, kan vara omfattande.

Vid maskförstoppning kan läget vara besvärligt eftersom en avmaskning inte gör att maskarna automatiskt passerar ut. Avmaskningen kan dessutom ge upphov till stora skador på tarmväggen och sköldpaddan kan ha en allvarlig blodbrist.

Självfallet måste eventuella kalkbristsymptom och andra sjukdomar behandlas parallellt.

Förebyggande

Det är viktigt att ha ett bra bottensubstrat till sin sköldpadda och ha uppsikt över djuret så att det inte äter för mycket av underlaget. Läs mer om skötsel och miljö under ”Skötselråd”.

Det är dessutom viktigt att bada sköldpaddan ofta, gärna dagligen, speciellt under vintern. Man kan även ha lite fuktigt underlag i terrariet samt duscha ofta med en blomspruta.

Finns det anledning att misstänka parasitangrepp kan man få detta kontrollerat hos veterinären genom att lämna in ett träckprov.

Kalkbrist förebyggs genom att utfodra korrekt, ge kalktillskott regelbundet samt genom att se till att sköldpaddan har tillgång till UV-ljus. Mer om detta finns att läsa i skötselråden.

Forum Reptil

  • Skötselråd orm

    Ormen är den reptil som hållits längst som sällskapsdjur. Det finns många olika typer av ormar och det är viktigt att informera sig om skötsel av just den art man har. Felaktig skötsel leder till stress och sjukdomar.

  • Förstoppning sköldpadda

    Förstoppning kan bero på att sköldpaddan äter av bottensubstratet. Det är därför viktigt att ha uppsikt över djuret och byta underlag om sköldpaddan äter för mycket.

  • Möte med kallblodiga varelser

    Hur mycket kunskap har Sveriges veterinärer om reptiler?

Gå till forumet om Reptil
© 2022 Veterinären.nu. Allt innehåll är skyddat enligt upphovsrättslagen. Veterinären.nu drivs av Onlinevet 247 AB.
Annons