Veterinären.nu – Sveriges ledande hälsoportal för sällskapsdjur
× Stäng

Frågelådan är
flyttad till FirstVet.

Ställ din fråga eller boka videosamtal på FirstVet.se

Gå till FirstVet

FirstVet finns som app för iPhone, iPad och Android. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play

Annons

Glykolförgiftning katt

Inledning

Kylarvätska med glykol (etylenglykol) är en tämligen ovanlig förgiftning hos katt då de till skillnad från hundar inte tycks vara allt för imponerade av smaken. Det är tur i oturen då det krävs betydligt lägre doser för att döda en katt än en hund. Dödlig dos för en katt är är ca 1,5 ml/kilo kroppsvikt.

Det finns numhera alternativ till glykol i kylarvätska som är mindre giftiga (propylenglykol).

Orsak

Glykolen bryts ner i kroppen (bland annat med hjälp av enzymet alkoholdehydrogenas) till flera olika substanser.  Glykolaldehyd är en av dessa och den har en kraftig toxisk effekt på nervsystemet. Glykolat har en försurande effekt på blodet och förstör njurarna. En annan substans är oxalat som bildar kristaller i njurarna och förstör dessa. Oxalatkristaller kan även förstöra nervvävnad och hjärtmuskulatur. Katter bildar lätt stora mängder oxalat och detta är troligen orsaken till att katter är känsligare än hundar.

Symptom

Varierar beroende på dos och individuellt metabolism. En del djur visar inga symtom alls de första dygnet/dygnen för att sedan snabbt bli mycket dåliga. Andra får i sig så hög dos att de dör inom några timmar. Följande symtom och tider stämmer därför inte på alla individer.

30 minuter till 24 timmar efter intag ses:
Trötthet, illamående, kräkningar. Påverkan på nervsystemet kan ge vinglighet och kramper. Flackande ögonrörelser (nystagmus) och skakningar framför allt i huvudet.

Efter 24-72 timmar:
Njurarna kan nu vara helt utslagna. Kraftigt påverkat allmäntillstånd, upphörd urinproduktion,  kramper, koma, död.

Diagnos

Om inte djurägaren vet med sig att katten druckit glykol så är diagnosen inte alltid helt lätt att ställa. Symtomen kan bero på många olika saker och blodproverna visar vanligen inte så stora förändringar under de första timmarna då det är kritiskt att komma igång med behandling.

Om tanken glykolförgiftning uppstår så kan vissa stora sjukhus (inte djursjukhus utan sjukhus för människor) analysera blod efter förekomst av etylenglykol. Ofta erbjuds detta dygnet runt. Vanligen gör man så att veterinären tar ett blodprov och skriver en remiss som djurägaren sedan åker direkt till sjukhuset med. Det är det snabbaste sättet att få en diagnos.

I urinprov kan en speciell typ av kristall, kalciumoxalat, hittas ca 3 timmar efter att katten fått i sig giftet.

Blodprover och urinprover visar efter hand tilltagande förändringar i många parametrar som tex stigande njurvärden (urea, kreatinin), ökad surhetsgrad (pH sjunker), stigande kaliumnivåer (direkt farligt för hjärtat) .

Behandling

Ju snabbare den inleds desto större chans att rädda njurarna och katten.
Om katten fortfarande mår bra och det har gått max 1-3 timmar efter intag av glykol så bör man försöka kräka den med tex Rompun.

Även om katten kräks upp glykol så bör man behandla den som om den fått i sig en farlig dos. Det bästa behandlingsalternativet är alkohol intravenöst. Till hund finns en substans som kallas 4-metylpyrazole men den är inte lika effektiv på katt.  Båda blockerar enzymet alkoholdehydrogenas och gör att etylenglykolen bryts ner långsammare. Därmed bildas inte så mycket farliga substanser så snabbt utan kroppen (och framför allt njurarna) tar inte så mycket skada.

Halten etylenglykol i blodet kan följas med nya blodprov tills blodet är helt fritt. Då avslutas behandlingen med alkohol.

Övrig behandling går ut på att övervaka blodsalter, ph, hjärtfunktion mm och försöka parera de rubbningar som uppstår med olika typer av mediciner.

Överlever katten den akuta krisen blir det ofta aktuellt med ett bra njurfoder, åtminstone under en period, för att underlätta njurarnas jobb

Förebyggande

Undvik om möjligt att ha etylenglykol hemma. Använd alternativet propylenglykol. Om etylenglykol måste finnas se till att det är inlåst eller på annat sätt otillgängligt för katten.

Forum Katt

  • Sköldkörtelsjukdomar - Hypertyreoidism hos katt

    Lär dig om sköldskörtelsjukdomar hos katt

  • Pratande katt om nätterna..

    Hej! Lite bakgrund innan frågan: Har sedan 6dar tillbaka adopterat en omplaceringskatt, 3år gammal. Hon kommer från USA, tidigare ägaren flyttade hem till Sverige förra året, för att sedan flytta till Europa. Katten mådde inte bra av flygresan, slutade äta, bodde 3mån på katthem innan hon kom till mig i…

  • Glaukom katt

    Glaukom (grön starr) innebär att vätska pumpas in i ögat snabbare än den rinner ut. Resultatet blir en tryckökning. Orsakerna är många, allt från medfödda defekter till tumörer men hos katt är vanligaste orsaken inflammation i ögat. Behandling består i trycksänkande mediciner och antiinflammatorisk behandling

Gå till forumet om Katt
© 2024 Veterinären.nu. Allt innehåll är skyddat enligt upphovsrättslagen. Veterinären.nu drivs av Onlinevet 247 AB.