Veterinären.nu – Sveriges ledande hälsoportal för sällskapsdjur
× Stäng

Frågelådan är
flyttad till FirstVet.

Ställ din fråga eller boka videosamtal på FirstVet.se

Gå till FirstVet

FirstVet finns som app för iPhone, iPad och Android. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play

Annons

Ormbett katt

Inledning

I Sverige finns bara en giftig sorts orm, huggormen (Vipera berus), medan de andra två ormarterna, snok och hasselsnok, är ofarliga.

Huggormen är vanligen grå eller brun-grå med ett svart zick-zack-mänster på ryggen. Det finns dock mörka, nästan helt svarta individer. Huggormen skiljs från snok (Natrix natrix) genom att den senare är ljusgrå till brun och vanligen har en gulvit fläck på var sida huvudet. Hasselsnoken (Coronella austeriaca) är ljusbrun med fläckar på ryggen och ett längsgående band på var sida om huvudet. Bandet går tvärs över ögat.

Orsak

En orm som blir överraskad eller känner sig trängd kan bita i självförsvar. Det är dock inte alltid huggormar injicerar något gift när de biter. Giftet är ”dyrbart” för ormen och slösas inte med hur som helst. Därför är många bett tomma varningsbett. Givetvis ska man inte vänta och se om bettet verkar ha någon negativ effekt utan man bör omedelbart vidta de åtgärder som finns beskrivna nedan under behandling. Även ett ”tomt” bett kan medföra problem tex i form av infektion i bitsåren. Teorin att huggormar kan välja hur mycket gift de injicerar är inte helt oomtvistad. Det kan också vara så att mängden gift varierar beroende på när ormen senast bet något annat, ormens ålder, mfl faktorer.

Ormgift är en fascinerande blandning av substanser med olika effekt. Olika ormarter har olika gifter. Vår huggorm dödar framför allt sina byten genom att orsaka skador på blodkärl och blodkroppar vilket leder till chock och koagulationsrubbningar. Effekten i en liten muskropp blir större än i en katt men även katter kan dö av effekten av ett ormbett.  Generellt sett verkar dock katter klara ormbett mycket bättre än tex hundar och det är sällsynt att sjukdomsförloppet blir värre än några dagars svullnad och smärta.

Symptom

Djurägaren ser sällan ormen utan den typiska sjukdomshistorien består av at katten kommit hem efter en utevistelse och verkar trött, kanske halt. När ägaren undersöker katten närmare ser man att en tass eller hela benet är kraftigt svullen.. Svullnaden ömmar kraftigt och inspekterar man huden noggrant kan man se ett eller två små nålsticksliknande hål vilket är själva bettstället.

Svullnad i nosen är vanligen det som skrämmer djurägaren mest men det är ytterst sällsynt att en katt svullnar igen i andningsvägarna och får akuta problem att andas.

Många katter får inte värre symtom än svullnad, smärta och trötthet och då tillfrisknar de inom några dagar. I allvarligare fall sprider sig effekten av ormgiftet i kroppen och orsakar blödningar i slemhinnor och hud, kärlskador i hela kroppen med förändringar framför allt i njurarna men även lever och lungor (se akut och kronisk njursvikt, hepatos, lungödem). I takt med att de inre organen blir allt mer skadade sjunker kattens medvetandegrad, hjärtat slår snabbare och kanske mer oregelbundet. Och till slut klarar inte kroppen mer utan katten dör i cirkulationskollaps.

Diagnos

Oftast är diagnosen uppenbar när katten kommer till kliniken. Kanske djurägaren har sett ormen, men även om inget har sett vad som hände brukar den kraftiga svullnaden och smärtan vara nog för att man ska misstänka ormbett. Hittar man sedan ett typiskt bett är diagnosen klar.

Behandling

Akut är det allra viktigaste att hålla katten i stillhet. Ju mer den rör sig desto snabbare kommer giftet att pumpas ut i kroppen.

Kortison var i många år den föreskrivna behandlingen men numer anses den positiva effekten av kortison vara marginell. Kortison kan dock fortfarande vara indikerat som akut behandling direkt efter bettet eftersom det kan hjälpa till att motverka akut chock och blodtrycksfall. Kortison får dock inte på något villkor ses som ett motgift för det är det INTE. Har du kortisontabletter så kan du ge en dos om ca 1-1,5 mg per kilo kroppsvikt akut men sedan måste katten ovillkorligen omedelbart bums till veterinär.
Antibiotika är sällan indikerat. Blir vävnadsskadorna vid bettstället omfattande kan antibiotika behövas eller om katten utvecklar symtom som kan tyda på blodförgiftning ( då bakterier via såret tar sig in i blodomloppet).
Hos veterinären inriktas behandlingen på så kallad understödjande behandling. I första hand innebär detta dropp, smärtlindring och övervakning av hjärtfunktion samt blodprov för kontroll av röda och vita blodkroppar, blodsocker, lever och njure. Blir katten sämre analyseras koagulationen och syra-basvärden (blodets surhetsgrad).

Beroende på hur symtomen utvecklas kan man behöva behandla med tex blodtransfusion eller i sällsynta fall med antiserum. Antiserum är dyrt och absolut inte riskfritt att ge och används därför normalt sett bara till allvarligt sjuka djur.

Effekterna av ormgift kan komma långsamt och bli uppenbara först efter flera veckor. Det är därför att rekommendera att man håller katten i stillhet (inomhus) under minst 14 dagar efter bettet och att man sedan kontrollerar katten med ett blodprov där åtminstone lever och njurvärden ingår.

Förebyggande

Går inte att göra. Katter som rör sig ute riskerar alltid att stöta på ormar. Man kan ha kortison hemma att ge som inledande akut behandling.
Tänk på att ormar också har rätt att leva och huggormar är faktiskt fridlysta.

Forum Katt

  • Sköldkörtelsjukdomar - Hypertyreoidism hos katt

    Lär dig om sköldskörtelsjukdomar hos katt

  • Pratande katt om nätterna..

    Hej! Lite bakgrund innan frågan: Har sedan 6dar tillbaka adopterat en omplaceringskatt, 3år gammal. Hon kommer från USA, tidigare ägaren flyttade hem till Sverige förra året, för att sedan flytta till Europa. Katten mådde inte bra av flygresan, slutade äta, bodde 3mån på katthem innan hon kom till mig i…

  • Glaukom katt

    Glaukom (grön starr) innebär att vätska pumpas in i ögat snabbare än den rinner ut. Resultatet blir en tryckökning. Orsakerna är många, allt från medfödda defekter till tumörer men hos katt är vanligaste orsaken inflammation i ögat. Behandling består i trycksänkande mediciner och antiinflammatorisk behandling

Gå till forumet om Katt
© 2022 Veterinären.nu. Allt innehåll är skyddat enligt upphovsrättslagen. Veterinären.nu drivs av Onlinevet 247 AB.
Annons