Veterinären.nu – Sveriges ledande hälsoportal för sällskapsdjur
× Stäng

Frågelådan är
flyttad till FirstVet.

Ställ din fråga eller boka videosamtal på FirstVet.se

Gå till FirstVet

FirstVet finns som app för iPhone, iPad och Android. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play

Annons

Kronisk njursvikt katt

Inledning

Njursvikt är en vanlig sjukdom hos gamla katter men dyker ibland upp även hos yngre katter. Njurarna har normalt en väldig överkapacitet men när mer än 75 % av den totala njurfunktionen har förlorats så börjar urinämnen, som normalt skulle kissas ut, samlas i blodet istället. Man säger att katten drabbats av uremi eller urinförgiftning. Urinämnena skadar kroppen direkt. Njurarna behövs dessutom för en normal saltbalans i kroppen och för bildandet av röda blodkroppar. Njursvikt kan därför leda till bla urkalkning av skelettet och blodbrist (anemi).

Orsak

Orsaken till en kronisk njursvikt är ofta svår att identifiera.  Kanske njurarna har varit infekterade, kanske katten har fått i sig någon giftig substans tex glykol, kanske ligger det ärftliga faktorer bakom, osv. Listan kan göras lång men oftast är orsaken till skadan redan borta och man får försöka rädda vad som räddas kan av njurfunktionen.

Resultatet av sviktande njurfunktion blir att vätska bara rinner genom njurarna (ökad urinmängd), ämnen som ska utsöndras av njurarna blir kvar i blodet medan ämnen som normalt ska stanna i kroppen, tex proteiner, kissas ut.

Njuren bildar kalcitriol som behövs för en normal kalciumbalans i kroppen och erytropoitin som behövs för normal blodbildning i benmärgen. Vid njursvikt sjunker produktionen av dessa ämnen och resultatet blir rubbningar i saltbalans och blodbrist.

Symptom

Beror helt på graden av njursvikt och vanligtvis smyger sig symtomen på under en längre tid. Typiska symtom som djurägare brukar notera är att katten magrar, dricker och kissar mer, äter mindre och sover mer. Kräkningar, diarre eller förstoppning är inte ovanligt. I svårare fall kan akut blindhet på grund av näthinneavlossning förekomma. I sena stadier kan kramper och koma förekomma men ofta har ägaren upptäckt symtomen och tagit katten till veterinär innan det gått så långt.

Undersöker man katten är vanliga fynd; uttorkning, dåligt hull och muskelmassa, matt och tovig päls, bleka slemhinnor, dålig andedräkt, knöliga och oregelbundna njurar.

Diagnos

Höga njurvärden kan orsakas av kronisk njursvikt men även andra sjukdomar som tex addisons sjukdom, uttorkning av olika orsaker, urinsten, brusten urinblåsa mfl kan orsaka förhöjda njurvärden utan att njurarna egentligen är skadade, så en grundlig undersökning bör göras innan diagnosen njursvikt ställs.

Blodprov kan visa förhöjda värden av urea och kreatinin, två så kallade urinämnen som normalt ska kissas ut. Dessa ökar dock först när njurskadan redan har gått långt.

Blodsalter påverkas på olika sätt.  Typiskt ses högt fosfat, högt eller lågt kalium, högt eller lågt kalcium.

Låga halter av röda blodkroppar, lågt pH (surhetsgrad) och låga halter av blodproteiner.

Urinprov visar låg densitet (urinen blir utspädd) och höga halter av protein.

Misstänker man njursvikt men blodvärdena är normala så kan man ta ett urinprov och göra en så kallad urinprotein/urinkreatinin-kvot. Mängden utkissad protein ska förhålla sig till mängden utkissad kreatinin inom vissa så kallade normalvärden. Om värdet stiger har man anledning att misstänka en njurskada.

Katter med njursvikt, framför allt gamla katter, bör alltid kontrollera sköldkörtelvärdet och blodtrycket då de kan påverka njurarnas funktion.

Ultraljud av njurarna bör göras för att se om man kan se tecken på någon behandlingsbar sjukdom tex njurbäckeninfektion eller om det föreligger en misstänkt ärftlig sjukdom som tex cystanjure (njurarna fylls då av vätskefyllda cystor som sakta växer och pressar sönder njurarna inifrån).

Vid misstanke om urinvägsinfektion bör en bakterieodling göras på urinen.

Tänk på att uttorkning kan ge falskt höga njurvärden.

Behandling

A och O är ett bra foder med lämplig protein och salthalt. Att göra ett eget foder är svårt och knappast tillrådigt. Det finns en mängd olika kommersiella foder framforskade just för njursjuka katter.

Man bör följa upp värden för njurar, röda blodkroppar och blodsalter med 1-3 månaders intervaller, ev längre, beroende på svårighetsgraden.

Om fosfatvärdena ökar finns fodertillskott som kan binda fosfat i tarmen så att det inte tas upp.

Många katter mår dåligt av uremin och kan då behandlas med tex magsyra dämpande mediciner för att må bättre. Aptitstimulerande mediciner kan hjälpa till att bryta anorexi.

Dropp under huden eller intravenöst kan hjälpa uttorkade katter.
Erytropoitin och Calcitriol kan ges i svåra fall men i praktiken är det sällan de används.

Så kallade ACE-hämmare kan ha positiv effekt vid högt blodtryck men i de flesta fall används Amlodipine för att behandla blodtryck.

Anabola steroider används ibland ffa för sin aptitstimulerande effekt.

Vatten måste alltid finnas i fri tillgång.

Prognosen är alltid lite avvaktande men det är omöjligt att i det enskilda fallet säga hur snabbt njurarna kommer att fortsätta förlora sin funktion. Många katter kan leva i flera år med korrekt vård.

Förebyggande

Svårt att ge specifika råd men djur med ärftliga former av njursvikt ska inte användas i avel.

 1. Bodil Selander # Bodil Selander Skrev

  Min katts ena njure var full med cystor den andra hade också cystor men färre, Hon får njurfoder men har dålig aptit och hon är hängig Hur länge kan jag ha henne kvar?  kan jag äka in akut då hon blr riktigt dålig?

Forum Katt

 • Sköldkörtelsjukdomar - Hypertyreoidism hos katt

  Lär dig om sköldskörtelsjukdomar hos katt

 • Pratande katt om nätterna..

  Hej! Lite bakgrund innan frågan: Har sedan 6dar tillbaka adopterat en omplaceringskatt, 3år gammal. Hon kommer från USA, tidigare ägaren flyttade hem till Sverige förra året, för att sedan flytta till Europa. Katten mådde inte bra av flygresan, slutade äta, bodde 3mån på katthem innan hon kom till mig i…

 • Glaukom katt

  Glaukom (grön starr) innebär att vätska pumpas in i ögat snabbare än den rinner ut. Resultatet blir en tryckökning. Orsakerna är många, allt från medfödda defekter till tumörer men hos katt är vanligaste orsaken inflammation i ögat. Behandling består i trycksänkande mediciner och antiinflammatorisk behandling

Gå till forumet om Katt
© 2024 Veterinären.nu. Allt innehåll är skyddat enligt upphovsrättslagen. Veterinären.nu drivs av Onlinevet 247 AB.