Veterinären.nu – Sveriges ledande hälsoportal för sällskapsdjur
× Stäng

Frågelådan är
flyttad till FirstVet.

Ställ din fråga eller boka videosamtal på FirstVet.se

Gå till FirstVet

FirstVet finns som app för iPhone, iPad och Android. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play

Annons

Glaukom katt

Inledning

Glaukom, tidigare ofta kallat grön starr, är ett samlingsnamn för en mängd olika orsaker till sjukligt högt tryck inne i ögat. Det höga trycket medför skador på alla ögats delar och i slutändan upphör ögat att fungera. Enkelt uttryckt beror tryckstegringen på att kammarvätskan (den vätska som fyller ut ögat) inte kan rinna ut ur ögat i samma takt som den pumpas in. Man kan jämföra ögat med ett handfat där det i normala fall fyller på lika mycket vatten via kranen, som det rinner ut vatten via avloppet. Blir det stopp i avloppet kommer vatten nivån att stiga tills vattnet rinner över kanten. I ögat finns ingen kant som vattnet kan rinna över utan vätskan är fångad inne i ögat. Ju mer vätska som pumpas in i ögat desto högre blir trycket.

Kammarvätskan pumpas in i ögat av speciella celler som sitter på iris baksida, där iris möter ögonvitan.

“Avloppet” i ögat finns i vinkeln mellan iris (det som är brunt eller blått på folk) och hornhinnan (den genomskinliga ytan på ögat). Området kallas för kammarvinkeln (ögat delas in i den främre ögonkammaren , vilket är allt mellan iris och hornhinna, och den bakre ögonkammaren, vilket är allt bakom iris).

Orsak

Glaukom delas ofta in i primära glaukom och sekundära glaukom. De primära beror på någon form av (ofta ärftlig) förändring i kammarvätskans utflöde medan de sekundära orsakas av någon annan ögonsjukdom som proppar igen utflödet.

Primära glaukom är extremt sällsynta hos katt. När katter får glaukom är det vanligen sekundärt till inflammation inne i ögat. Det var (vita blodkroppar och bakterier mm) som bildas inne i ögat proppar igen kammarvinkeln (som hår i handfatets avlopp) så att vätskan inte kan rinna ut. Virussjukdomar som FIV, FeLV och FIP kan ligga bakom glaukom.

Normalt är ögontrycket 15-25 mmHg. Om trycket stiger över 30mmHg så kommer ögat att börja ta skada. Obehandlat leder tryck över 30 till blindhet över dagar till veckor. Stiger trycket över 40mmHg så har man i bästa fall cirka 12 timmar på sig innan ögat är så skadat att det blir blint. Tryck över 50 medför blindhet på mindre än 8 timmar. Sätts behandling in snabbt kan man ibland rädda synen som då återkommer inom ungefär en vecka. Är ögat fortfarande blint efter den tiden finns inget hopp om att återfå synen.

Symptom

Ofta märker man inte tryckstegringen förrän katten är helt blind. Är man uppmärksam kan man se symtom tidigare, men de är diffusa. Vid akut glaukom ses typiskt att katten kniper med ögonlocken (på grund av smärta), ökat tårflöde, gråblå diffus grumling av hornhinnan, liten pupill samt illröda kraftigt förtjockade blodkärl på ögonvitan. Behandlas inte trycket dör pupillmusklerna så pupillen blir förstorad, ögat reagerar inte på ljus (blint) och ögat blir förstorat (blir uppblåst som en vattenballong). Ett förstorat öga är kroniskt smärtsamt. Katter har dock begränsad möjlighet att påpeka för omvärlden att de har ont. En tidigare pigg och glad katt som blir trött och inaktiv bör alltid leda till att man ställer sig frågan om den kan ha ont någonstans. 

Diagnos

Diagnosen ställs säkrast genom att trycket i ögats mäts av en veterinär. Andra ögonsjukdomar kan ha liknande symtom men trycket skiljer dem åt. Utrustning för tryckmätning är dyr och inte alla veterinärer har råd med den. Därför kan man bli remitterad till en klinik där det finns ögonveterinär om misstanke om glaukom uppstår.

Om trycket är väldigt högt kan man med bara fingrarna känna att trycket i det ena ögat är högre än i det andra. Man känner på ögat genom ögonlocken (man ska givetvis aldrig ta direkt på ögat). Observera att det kan vara svårt att känna om trycket i ögat är för högt eller om det är trycket i det andra ögat som är för lågt (inre ögoninflammation s.k. uveit sänker ögontrycket).

Behandling

Behandlingen måste sättas in snabbt för att rädda synen. Tyvärr finns aldrig några garantier för att tryckbehandlingen ska lyckas.

Behandlingen går i princip ut på att öka utflödet av vatten ur ögat samtidigt som man minskar inflödet.

Akut används ofta ett intravenöst dropp med en substans som kallas mannitol. Mannitolet suger till sig vätska och orsakar en akut uttorkning av kroppen. Effekten blir den att vatten sugs ut ur ögat och trycket sjunker snabbt.

Latanoprost är en medicin som ökar utflödet (förbättrar avloppet) av vatten ur ögat. Det är dock tveksamt om den har någon större effekt på kattögon (effekten är dock mycket god på människa och hund).

Karbanhydrashämmarefår pumpcellerna på iris baksida att dra ner på produktionen av kammarvätska (stänger av kranen).

Det finns andra mediciner som numera inte används så ofta.

Förutom behandlingen av trycket ger man vanligen behandling mot inflammationen, som tryckökningen orsakar i ögat, i form av kortison lokalt (dvs droppar på ögat) och allmänt ( i tablettform).

Eftersom katter oftast får sina glaukom till följd av inflammation inne i ögat så är den antiinflammatoriska behandlingen viktigast. Ibland kan antibiotika vara motiverat.

I de fall där man inte får ner trycket till acceptabla (= icke smärtsamma) nivåer måste ögat opereras bort. Även om katten kanske inte verkar speciellt besvärad av att ha ett stort öga så har den ont. Med ögat borta försvinner smärtan och katten kan leva livet igen.

Förebyggande

Svårt att förebygga då glaukom typiskt är en följdsjukdom. Uppmärksamhet på symtom från ögonen och snabbt insatt behandling är enda metoden.

Forum Katt

  • Sköldkörtelsjukdomar - Hypertyreoidism hos katt

    Lär dig om sköldskörtelsjukdomar hos katt

  • Pratande katt om nätterna..

    Hej! Lite bakgrund innan frågan: Har sedan 6dar tillbaka adopterat en omplaceringskatt, 3år gammal. Hon kommer från USA, tidigare ägaren flyttade hem till Sverige förra året, för att sedan flytta till Europa. Katten mådde inte bra av flygresan, slutade äta, bodde 3mån på katthem innan hon kom till mig i…

  • Glaukom katt

    Glaukom (grön starr) innebär att vätska pumpas in i ögat snabbare än den rinner ut. Resultatet blir en tryckökning. Orsakerna är många, allt från medfödda defekter till tumörer men hos katt är vanligaste orsaken inflammation i ögat. Behandling består i trycksänkande mediciner och antiinflammatorisk behandling

Gå till forumet om Katt
© 2023 Veterinären.nu. Allt innehåll är skyddat enligt upphovsrättslagen. Veterinären.nu drivs av Onlinevet 247 AB.
Annons