Veterinären.nu – Sveriges ledande hälsoportal för sällskapsdjur
× Stäng

Besök veterinären i mobilen.

• Öppet 07:00 - 24:00 alla dagar.
• Gratis med djurförsäkring.

Läs mer och boka här!

Är du veterinär? Just nu söker vi fler veterinärer till FirstVet.
Läs mer och ansök på firstvet.se.

FirstVet - Din veterinär på nätet

FirstVet finns som app till iPhone, iPad och Android.
Ladda ner appen i App Store eller på Google Play.

Annons

Lunginflammation katt

Inledning

Lunginflammation, även kallat pneumoni, drabbar katter i alla åldrar och kan bero på en mängd olika faktorer. Oavsett orsak är det alltid viktigt att ta sig till veterinär vid misstanke om sjukdom i luftvägarna då det alltid finns risk för akut andnöd (dyspne) vilket kan ha dödlig utgång.

Orsak

Orsakerna till lunginflammation är legio. Några typer/orsaker till pneumoni är:

1, Aspirationspneumoni där katten andats in något som orsakar skador i luftvägarna. Det kan vara magsyra som andats in (aspirerats) vid en kräkning, brandrök vid en eldsvåda, mat som hamnar i fel strupe på grund av slapphet i matstrupen orsakad av sjukdomen Myastenia gravis mfl.

2, Bakteriell pneumoni där bakterier tagit sig ner i lungorna via luftvägarna eller spridits dit från blodet. Mycoplasma är en typ av bakterie.

3, Svamppneumoni, extremt ovanlig i Sverige men utomlands finns mycket aggressiva svampar som om de andas in utlöser magnifika inflammationer.

5, Virusorsakad pneumoni tex herpesvirus hos kattungar (kattsnuva).

Det finns många fler typer och indelningar av lunginflammationer. Prognosen för tillfrisknande beror helt på vilken typ av pneumoni katten drabbats av och hur långt sjukdomsförloppet har hunnit innan behandling sätts in.
Det är även bra att veta om katten är infekterad av FIV eller FeLV, två virussjukdomar som var för sig slår ut immunförsvaret och gör katten känslig för infektioner.

Symptom

Varierar med svårighetsgrad men börjar ofta med trötthet, lite snabbare andning än vanligt (tachypne), feber , nosflöde och lätt hosta. När sjukdomen blir värre ses matvägran, avmagring, kraftigare, ofta rosslig, hosta, hög feber, påtagliga svårigheter att andas.

När lungorna blir tillräckligt inflammerade så drabbas katten av sådan syrebrist att medvetandet blir påverkat. I värsta fall kvävs den av att lungorna förstörts.

Diagnos

Vid en klinisk undersökning upptäcks de typiska symtomen och vid auskultation (när man lyssnar med ett stetoskop) av lungorna hörs väsande, skrapande eller prasslande, kanske bubblande, missljud.

Med röntgen ser man tydligt hur utbredda förändringarna i lungorna och med hjälp av utseendet på röntgen kan man misstänka olika typer av pneumoni. Vätskor som andas in rinner ofta ner i de lägsta delarna av lungorna medan bakterier som andas in gärna hamnar i de övre, bakre lungloberna.

Med hjälp av blodprov kan man också få ledtrådar. Om man tex hittar mängder av neutrofila vita blodkroppar så kan orsaken vara bakteriell.

I vissa fall väljer man att göra ett lungsköljprov. Då behöver man vanligen söva katten och i narkos spolar man ner vätska i lungorna via en slang. Vätskan sugs upp igen och analyseras på innehåll framför allt genom att man i mikroskop tittar på vilka typer av celler man fått upp och att man gör en bakterieodling. Mna kan även göra ett så kallat PCR-prov för att leta herpesvirus och mycoplasma

Behandling

Beror på vilken grundorsak man har.

Om katten har svårt att andas måste den ha extra syrgas vilket kan ges genom att lägga den i en kuvös/ syrgasbur där syret i luften ökas.

Dropp ges för att hålla luftvägarna fuktade vilket bland annat underlättar borttransporten av sekret och bakterier.
Antibiotika ges om man misstänker att bakterier är inblandade.

Kortison används sällan man kan ibland behövas för att dämpa en kraftig akut inflammation tex om katten andats in kemikalier.

Hostdämpande medel ska användas med stor försiktighet eller inte alls. Hostan fyller en funktion genom att den hjälper till att avlägsna sekret från luftrören och ”stänger man av” den funktionen samlas bara mer sekret odyl långt ner i lungorna och läkningen försvåras.

Slemlösande kan hjälpa vissa individer men effekten verkar variera mellan olika individer.

Luftrörsvidgande (även kallade brondilaterande) mediciner kan underlätta andningen avsevärt framför allt vid akut andnöd.

Öka luftfuktigheten för att underlätta avlägsnandet av slem o damm ur lungorna. Kan göras med luftfuktare. Vid behandling i hemmet kan man låta hunden sitta med i badrummet medan man duschar.

Uppföljning av behandlingen genom återbesök och ny röntgen för att se att förändringarna går tillbaka.

Givetvis måste eventuella bakomliggande sjukdomar identifieras och om möjligt behandlas. Febernedsättande och antiinflammatoriska mediciner kan få katten att må bättre.

Förebyggande

Vaccin mot kattsnuva. Annars svårt att förebygga.

Forum Katt

  • Akta er för Häsinge Smådjurs klinik för lurendrejeri!

    Hade varit hos nämnda veterinären för en specifik tandverk hos min katt. Klinken försökte pracka på en "Paket" på 2600 kr. där de tar röntgenbilder för att sedan behandla tanden. Men jag var tydlig på att problemet med den specifika tanden måste åtgärdas. Katten behandlades i kliniken en hel dag…

  • Kastrerad 7-årig hankatt betäcker filtar

    Hej! Jag har en 7-årig hankatt som kasterarder så snart han blivit könsmogen. Han har sen en tid tillbaka börjat betäcka filtar, kuddar och kläder. Han ”bestiger” filten/kudden, tar ett nacktag (filten eller kudden i munnen), “könsdelen” tittar fram samt att han volkalkserar så grannarna vaknar. Vad beror det på…

  • Roligaste katterna jag sett!!!

    Var bara tvungen att dela med mig av den här bilden... :D Jag och min kille har skrattat hela kvällen!!!!! Hittat på: https://sketchgrowl.com/collections/cat-portraits

Gå till forumet om Katt
© 2019 Veterinären.nu. Allt innehåll är skyddat enligt upphovsrättslagen. Veterinären.nu drivs av Onlinevet 247 AB.
Annons