Veterinären.nu – Sveriges ledande hälsoportal för sällskapsdjur
× Stäng

Frågelådan är
flyttad till FirstVet.

Ställ din fråga eller boka videosamtal på FirstVet.se

Gå till FirstVet

FirstVet finns som app för iPhone, iPad och Android. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play

Annons

Felin Infektiös Peritonit (FIP) katt

Inledning

FIP är en virussjukdom som finns spridd över hela världen. Den drabbar bara katter, framför allt unga raskatter (yngre än 2 år).

Orsak

FIP orsakas av ett coronavirus (FCoV) som är tämligen vanligt förekommande bland katter, speciellt i katterier där sjukdomen sprids mellan katterna. FCoV orsakar vanligen inte någon synlig sjukdom men vissa individer kan få diarre som normalt självläker på kort tid. I ett fåtal fall muterar dock viruset och sprider sig från tarmen ut i kroppen där det orsakar små torra bölder (så kallad torr FIP) eller kärlinflammation (våt FIP) . Den torra formen har vanligen ett långsammare förlopp med diffusa symtom medan den våta är mer dramatisk med tydliga symtom och död inom några veckor. En blandning av torr och våt FIp är vanligt.

Smittvägen är via virus utsöndrade med avföring. Det muterade FIPviruset smittar inte dvs virus från en FIPkatt orsakar inte FIP direkt hos en annan katt. Däremot utsöndrar ofta FIP-katter coronavirus som infekterar andra katter och i värsta fall muterar igen och orsakar FIP.

Viruset kan leva ett par veckor i smutsig miljö.

Man vet inte varför bara enstaka individer drabbas av FIP men det finns flera faktorer som bidrar. Ålder är en, då sjukdomen oftast drabbar unga katter. Ärftliga faktorer finns helt klart med i bilden vilket kan förklara varför vissa raskattsuppfödare blir mer drabbade än andra. Att ha många katter tillsammans utgör också en ökad risk då katterna hela tiden ”bollar” viruset mellan varandra.

Symptom

Beror på form av FIP och vilka organ som drabbas.

Torr FIP: smygande förlopp med avmagring, trötthet, glanslös päls, feber som kommer och går. Vanligt är inflammation i ögonen (uveit), inflammation i hjärnan vilket leder till vinglighet och kramper (encefalit), inflammation i njurarna vilket kan kännas som knöliga njurar vid bukpalpation (nefrit), inflammation i levern vilket leder till leversvikt och gulsot (ikterus).

Våt FIP: har liknande symtom som torr FIP men dessutom får inflammationen i kärlen kärlväggarna att börja läcka vätska ut i kroppens hålrum. Vanligast är att katten får en gulaktig vätska i buken (ascites) men även bröstkorgen (hydrothorax) och hjärtsäcken (hydropericard) kan fyllas. Katter med vätska i buken får en rund hängmage medan vätska i bröstkorgen kan leda till svårigheter att andas (dyspne).

Båda formerna leder så småningom till döden. Den torra formen kan ta månader att utvecklas så långt att katten dör medan våt FIP oftast leder till döden inom några veckor.

Diagnos

Säker diagnos kan tyvärr endast fås vid obduktion men det finns ett antal prover som kan tas som tillsammans med symtombilden ger en hyfsat säker diagnos. Framför allt är det den torra formen som är svår att diagnosticera.

Om man hittar antikroppar mot coronavirus i blodet så bevisar det att katten har varit eller är infekterad av coronavirus. Det är MYCKET viktigt att man förstår att en positiv coronavirus-titer inte innebär att katten har FIP. Framför allt kan man inte ta provet på en frisk katt och utifrån det dra slutsatser om katten kommer att utveckal FIP eller inte. Titern måste användas tillsammans med symtom och andra blodprover för att ha ett värde i diagnostiken.En lindrig blodbrist ses ibland men det är ej diagnostiskt.

Brist på lymfocyter (lymfopeni), ett slags vit blodkropp, är typiskt för FIPsjuka katter. Så är även höga halter av globuliner (blodproteiner).

Om katten har normala blodproteiner, normala vita blodkroppar och inte har några antikroppar mot FIP så är det med nästan 100% säkerhet inte FIP som orsakar symtomen.  Men har katten brist på lymfocyter, höga globuliner och en hög coronavirustiter så är det minst 90% risk att det är FIP som orsakar symtomen.

Kan man dessutom hitta virus-DNA (arvsmassa) i vätska från buk eller brösthåla så har man ytterligare stärkt sin misstanke. DNA letar man efter med en undersökning som förkortas PCR.

Vävnadsprover (biopsier) kan användas för att ställa diagnos men vanligen har man med hjälp av de andra proverna kommit så nära en säker diagnos att vidare prover inte behövs. Att biopsierna dessutom måste tas under narkos på en svårt sjuk katt gör att det används ytterst sällan.

Behandling

FIP anses vara en sjukdom med 100% dödlighet. Det finns spridda rapporter om framgångsrik behandling men i många fall rör det sig sannolikt om at katten inte hade FIP utan någon annan sjukdom.

Man har försökt behandla med kortison och för närvarande utvärderas en kombinationbehandling med kortison och interferon (ett immunstimulerande medel) vilket tycks ha lindrat och eventuellt botat sjukdomen i ett fåtal fall. Mer forskning behövs och behandling kan bara vara aktuellt om sjukdomen diagnosticeras i ett tidigt skede. Katter med kraftiga symtom som orsakar lidande bör avlivas. Att vänta och låta katten självdö av sin sjukdom är bara egoistiskt av djurägaren. Bättre då att låta katten slippa sina plågor och få somna in med värdighet.

Förebyggande

Om katten redan har smittats med coronavirus finns inte så mycket man kan göra annat än att vänta och se och ge katten en stressfri miljö med bra mat och vård. De flesta katter med coronavirus utvecklar aldrig sjukdomen och gör sig av med viruset. Har man flera katter är hygienen viktig eftersom smittkällan är avföring.

Det finns ett vaccin men det hjälper bara om det ges innan katten smittas av coronavirus och effekten av vaccinet är låg. För katterier där det coronavirus finns bland avelskatterna kan man försöka eliminera sjukdomen genom att avvänja kattungar redan vid 5-6 veckors ålder och isolera dem helt från andra katter. Då får de aldrig viruset och man kan på så sätt bygga upp en kattkoloni utan coronavirus förutsatt att an bara tar in nya katter efter en karantänsperiod och förutsatt att de är fria från virus.

 1. musen2000 # musen2000 Skrev

  Hej !
  Min Katt var 12 år ,inne/ute katt levde ensam på en bondgård på landet. Efter en del turer till olika Veterinärer
  ställdes en ej bekräftad diagnos ” Våt FiP .
  Min fråga hur många år kan coronavruset finnas i en Katt.
  Kan en ” strykare katt ” vara smittkällan?

Forum Katt

 • Sköldkörtelsjukdomar - Hypertyreoidism hos katt

  Lär dig om sköldskörtelsjukdomar hos katt

 • Pratande katt om nätterna..

  Hej! Lite bakgrund innan frågan: Har sedan 6dar tillbaka adopterat en omplaceringskatt, 3år gammal. Hon kommer från USA, tidigare ägaren flyttade hem till Sverige förra året, för att sedan flytta till Europa. Katten mådde inte bra av flygresan, slutade äta, bodde 3mån på katthem innan hon kom till mig i…

 • Glaukom katt

  Glaukom (grön starr) innebär att vätska pumpas in i ögat snabbare än den rinner ut. Resultatet blir en tryckökning. Orsakerna är många, allt från medfödda defekter till tumörer men hos katt är vanligaste orsaken inflammation i ögat. Behandling består i trycksänkande mediciner och antiinflammatorisk behandling

Gå till forumet om Katt
© 2022 Veterinären.nu. Allt innehåll är skyddat enligt upphovsrättslagen. Veterinären.nu drivs av Onlinevet 247 AB.
Annons