Veterinären.nu – Sveriges ledande hälsoportal för sällskapsdjur
× Stäng

Frågelådan är
flyttad till FirstVet.

Ställ din fråga eller boka videosamtal på FirstVet.se

Gå till FirstVet

FirstVet finns som app för iPhone, iPad och Android. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play

Annons

Urinsten och urinsgrus kanin

Inledning

Problem med mycket finkornig grus i urinblåsan är vanligare än urinstensbildning på kanin. I takt med att kaniner blir ett populärare sällskapsdjur lever de allt närmare oss människor. Tyvärr innebär de ofta att de även lever i en allt onaturligare miljö och blir därmed mer mottagliga för olika typer av sjukdomar. 

Orsak

Orsakerna till urinstens- eller uringrusbildning är ännu inte helt klarlagda men för att bättre förstå mekanismerna bakom sjukdomarna, måste man veta lite om hur en kanins kalciumämnesomsättning fungerar.

Kaniner tar, till skillnad från de flesta andra däggdjur, upp allt kalcium som finns i det foder de äter. Kalciumet går med andra ord ut i blodet när det sugits upp från tunntarmen. Kroppen tar därefter vad den behöver till sina organ och funktioner. Eventuellt kalköverskott utsöndras från blodet via njurarna i urinen. När en kanins urin är lite grumlig är det vanligtvis kalköverskottet man ser. Kalciummetabolismen regleras till viss del av sköldkörtel och D-vitamin spelar en viktig roll för upptaget. D-vitamin bildas när kaninen vistas i solens UV-ljus.

Till skillnad från de djur som bara tar upp den mängd kalcium de behöver från tarmen och utsöndrar överskottet via avföringen, kan kaninen naturligt ha stora halter kalk i urinen. Det behöver med andra ord inte vara en sjuklig förändring om urinen är grumlig.

Vad som kan hända är dock att allt för mycket kalk under en längre tid tvingas passera via urinblåsan. Eftersom kalk sjunker till botten kan stora mängder tynga ner blåsan och göra det svårt för kaninen att kissa ut allt. Med tiden samlas allt större mängder och till slut får kaninen problem att kissa normalt och stenar kan bildas. Om kaninen dessutom är dålig på att dricka gynnar detta ansamlingen i blåsan.

Misstankar finns också om att stillasittande kaniner lättare får problem. Kaniner som hoppar och skuttar livligt dagligen skakar om urinblåsan mer och det är då större cahsn för gruset att kissas ut.

Det finns säkert fler faktorer som påverkar bildningen av urinsten och uringrus men man vet ännu inte hela sanningen. Sannolikt finns det ärftliga tendenser till sjukdomen och upprepade urinvägsinfektioner kan bidra.

Symptom

Symptomen på urinsten eller grus är väldigt lika de som uppstår vid urinvägsinfektion. Kaninen ”kissar på sig”, kissar på fel ställe, kan ha svårt att kissa samt kan ha ont när den kissar. Smärta vid urinering brukar ses som att kaninen kröker rygg då den ska kissa.

Det kan även hända att man ser blod i urinen men det kan vara svårt att skilja från den naturliga rödfärgningen av urinen som kaniner ibland uppvisar. Rödfärgningen orsakas då av ett rödaktigt färgämne som kallas porfyrin. Det är inte helt klarlagt vad som orsakar porfyrinbildningen men den är helt ofarlig.

Har det bildats en sten som täpper till eller riktigt mycket grus kan det hända att kaninen inte kan kissa alls. I så fall är tillståndet mycket akut.

Om urinen luktar illa kan det hända att kaninen dessutom har en urinvägsinfektion.

Diagnos

Diagnosen är lätt att ställa med hjälp av röntgen och/eller ultraljud. Ibland kan man även vid en allmän klinisk undersökning känna att urinblåsan är fylld med grus eller sten. Man brukar även märka att kaninen ömmar när man rör blåsan.

För att testa om det finns blod i urinen kan man stoppa en så kallad urinsticka i ett urinprov. På urinstickan finns små filterpapper som ändrar färg utifrån vilka ämnen som finns i urinen. Man ser snabbt och tydligt om det finns blod i urinen.

Om urinvägsinfektion misstänks parallellt, kan man ta en bakterieodling från urinen.

Behandling

Om en eller flera stenar bildats måste man är behandlingen kirurgisk, det vill säga man opererar ut stenen/stenarna. Det är vanligtvis en ganska enkel operation som kaninen tolererar väl men om någon sten passerat ut i blåshalsen eller urinröret kan det vara svårare. Likaså om stenar bildats i urinledarna som transporterar urinen från njurarna till urinblåsan. Prognosen i det senare fallet är mycket dålig.

Om blåsan är fylld av det typiskt finkorniga, smetiga gruset, kan det vara svårt att operera. Det är besvärligt att få blåsan riktigt ren och att inte ”spilla” ner partiklar i bukhålan. Om kaninen inte har problem att kissa, kan det därför vara bättre att spola genom blåsan och få ut gruset den naturliga vägen. I allvarliga fall kan man behöva göra detta i narkos. Man fyller då blåsan upprepade gånger med koksaltlösning och tömmer den tills gruset är så utspätt att kaninen kan klara resten själv.

I lindrigare fall kan man prova behandling i hemmet. Ägaren får då ge kaninen stora mängder vatten direkt i munnen och flera gånger dagligen hålla kaninen horisontellt och försiktigt skaka om nederdelen av buken för att grumla upp gruset. Det kan dröja flera veckor men med en ambitiös djurägare brukar man kunna få bukt med problemet och kan undvika en sövning och en operation. Självfallet måste man följa utvecklingen med upprepade röntgenundersökningar.

Om kaninen har en samtidig urinvägsinfektion behandlas denna med antibiotika helst efter odling och resistensbestämning.

Viktigt att tänka på är att återfall är relativt vanligt och det kan bli aktuellt upprepade behandlingar.

Förebyggande

Med ledning av de orsaker man känner till för bildning av urinsten/grus går de förebyggande råden ut på att försäkra sig om att kaninen dricker ordentligt samt inte konsumerar onödigt mycket kalk. Kalk- eller mineralstenar ska inte ges och kalkrik kost ska undvikas. Det är framför allt alfalfa hö och alfalfa pellets man ska undvika.

Man bör även försäkra sig om att kaninen utsätts för UV-stålning. Antingen via utevistelse, om inte hela året så i alla fall på sommaren, eller via UV-lampor som finns att köpa i zoo-affärer. Ännu finns inga speciella för kaniner men flera olika typer finns för reptiler och fåglar.

Se också till att kaniner får ordentligt med motion varje dag. Den behöver hoppa, skutta och göra krumsprång så att gruset skakas upp i urinblåsan.

Eventuella genetiska faktorer är svåra att göra något åt på ett befintligt djur men man bör inte avla på kaniner som tidigt i livet utvecklar urinstenar eller grus.

Forum Kanin

  • Utbrott av ny form av kaningulsot

    Läs om kaningulsot och den nya virusvarianten.

  • Ögonsjukdomar kanin

    Ögonsjukdomar på kaniner är ofta en del av andra sjukdomskomplex som bakteriella snuvor och tandsjukdomar. Vid upprepade eller allvarliga besvär bör man leta efter underliggande eller bidragande sjukdom.

  • Värmeslag kanin

    Sommartid är det mycket viktigt att skydda sin kanin från värmen. Värmeslag är en vanlig orsak till plötsliga dödsfall på framför allt utekaniner.

Gå till forumet om Kanin
© 2022 Veterinären.nu. Allt innehåll är skyddat enligt upphovsrättslagen. Veterinären.nu drivs av Onlinevet 247 AB.
Annons