Veterinären.nu – Sveriges ledande hälsoportal för sällskapsdjur
× Stäng

Frågelådan är
flyttad till FirstVet.

Ställ din fråga gratis på FirstVet.se

GÅ TILL FIRSTVET

FirstVet finns som app för Iphone, Ipad och Android. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play

Annons

Tumörsjukdomar kanin

Inledning

Rent teoretiskt kan en kanin drabbas av alla typer av tumörsjukdomar (neoplasier) i alla olika organ. Det finns emellertid vissa typer av tumörer som lättare uppstår på kaniner. De som kommer att tas upp i denna artikel är livmodertumör, testikeltumör, juvertumör, thymom och hudtumörer.

Orsak

Som med tumörsjukdomar på människor är gåtan ännu inte löst. När det gäller juver- och livmodertumörer vet man att det finns en koppling med hormonerna, eftersom kastrerade honor inte alls lika ofta får juvertumörer och om man tar bort äggstockarna är det mindre risk för livmodertumörer. Men sannolikt finns det genetiska, miljömässiga och många andra faktorer som påverkar uppkomsten.

Livmodertumörer är den allra vanligaste tumörformen på kaniner. Mer än hälften av alla kaninhonor över 4 år har vävnadsförändringar på olika stadier i livmodern. I de allra flesta fallen är tumören elakartad.

Symptom

Livmodertumör

Eftersom livmodern är ett invärtes organ kan de vara svårt att upptäcka om den blir förstorad eller förändrad. Andra symptom att hålla utkik efter är täta brunster, skendräktighet, avmagring, ökat bukomfång, blödningar från vulva och tung andning. Tung andning är ett symptom som uppstår när livmodertumören spridit sig (metastaserat) till lungorna och infiltrerat så mycket av lungvävnaden att lungfunktionen är försämrad.

Viktigt att veta är att om blödning uppstått, måste man uppsöka veterinär så snart som möjligt. Tumörerna är väldigt kärlrika och om stora blodkärl brister måste man behandla kaninen snarast.

Juvertumör

Juvertumörer är inte lika vanliga som livmodertumörer men är lättare att upptäcka framför allt om man hanterar kaninen ofta. De känns som knölar på buken eller bröstet. Kaniner har många juver så knölarna kan hittas ända från mellan frambenen till in i ljumskarna. En del juvertumörer kan vara mjölkproducerande. Det är relativt vanligt att juvertumörer är elakartade, vilket innebär att även de kan sprida sig till lungorna med andningsbesvär som följd.

Testikeltumör

Testikeltumörer är vanligtvis godartade och brukar drabba äldre kaniner. Det enda symptomet brukar vara att den ena testikeln blir större än den andra. Naturligtvis kan båda testiklarna tumöromvandlas men det är inte så vanligt att de växer med samma hastighet, så asymmetrin brukar vara uppenbar.

Thymom

Thymom är den ovanligaste av de tumörformer som tas upp här. Det är en tumör som uppstår i thymus framför hjärtat. Den kan uppstå på både unga och äldre kaniner. De första symptomen är vanligtvis att kaninen får utstående ögon, ibland med framfallna tredje ögonlock (en hinna som kommer fram ur främre ögonvinkeln). De utstående ögonen orsakas av att tumören trycker på de stora blodkärlen runt hjärtat. När tumören blivit stor nog kommer den dessutom att trycka på lungorna så att kaninen får svårt att andas.

Hudtumörer

Även de flesta hudtumörer är lätta att upptäcka när de blir stora nog. Ibland känns de bara som en liten svullnad men de kan även vara ojämna i formen och öppna sig som sår. Eftersom det finns flera olika typer av tumörer som kan bildas i huden går det inte att beskriva en typisk hudtumör och det är mycket svårt att veta om den kan vara elakartad eller inte.

Diagnos

Diagnosen ställs dels vid en allmän klinisk undersökning men även röntgen kan vara av stort värde. Inte bara för att bekräfta livmodertumörer eller andra invärtes tumörer utan även för att upptäcka metastaser.

För att fastställa om en tumör är godartad eller elakartad kan man komplettera undersökningen med biopsitagning. Man skickar då en liten bit av tumören på histologisk analys.

Man kan också välja att skicka vävnaden på analys efter avlägsnande av hela tumören. I många fall kan det vara befogat att ta bort hela tumören direkt i stället för att först ta en biopsi, framför allt om det krävs sövning för att kunna ta en biopsi.

Behandling

Behandlingen av tumörer på kanin är i de festa fall kirurgisk, det vill säga man opererar bort antingen hela det tumöromvandlade organet eller själva tumören. Om det finns misstanke att tumören kan ha spridit sig är det viktigt att göra en röntgenundersökning av lungorna innan operationen. Att till exempel operera bort livmodern på en kanin när lungorna är fulla med metastaser är inte etiskt riktigt.

I Sverige har man hittills inte börjat behandla kaniner med strålbehandling eller kemoterapi.

Livmodertumör

Att operera bort livmoder och äggstockar (ovariehysterektomi) brukar vara en effektiv behandling på en annars frisk honkanin. Om tumören inte hunnit sprida sig kan operationen ge ett livslångt tillfrisknande. Normalt sett klarar kaninen ingreppet bra och konvalecensen efter operationen brukar vara någon vecka.

Den vanligaste komplikationen är densamma som efter alla sövningar av kaniner, att mag-tarmfunktionen försämras eller upphör. Det är därför mycket viktigt att ge smärtstillande samt att se till att kaninen kommer igång att äta och passera avföring så snart som möjligt efter ingreppet.

Juvertumör

Juvertumörer bör även dessa opereras bort med hela juvret. Ibland kan det dessutom finnas anledning att ta bort även det framförvarande och bakomvarande juvret.

Om kaninen kastreras i anslutning till juveroperationen blir risken mindre att nya tumörer uppstår i kvarvarande juver.

Testikeltumör

Trots att testikeltumörer sällan är elakartade på hankaniner, bör man överväga operation om kaninen inte är allt för gammal eller nedsatt av annan sjukdom. Detta för att den angripna testikeln kan bli mycket stor och bokstavligen släpa i marken.

Thymom

Även thymom kan man operera bort men det är en besvärligare operation med större komplikationsrisker. Kaninen måste dessutom vara inskriven på kliniken 2-3 dagar efter operationen.

En lyckad operation ger en snabb förbättring och om tumören inte hunnit sprida sig kan ett fullständigt tillfrisknade ske.

Hudtumörer

Hudtumörer brukar sällan vara några problem att ta bort så länge de är fritt förskjutbara och någorlunda avgränsade. Man ska självfallet inte vänta för länge med ingreppet, dels med tanke på spridningrisken men även på grund av att det är snabbare och enklare att ta bort en liten knöl än att ta bort en stor.

Förebyggande

Risken för livmodertumörer kan uteslutas helt och juvertumörer kan förebyggas genom att låta kastrera en honkanin när hon är ung. Helst ska operationen göras innan kaninen är ett år gammal eftersom ju längre tid som gått, desto större är risken att förändringar redan hunnit uppstå. Det är dock inte ”för sent” att låta kastrera en 4-5 årig kaninhona om hon inte visar tecken på sjukdom.

På samma sätt kan man utesluta risken för testikeltumörer genom att låta kastrera en hankanin.

Thymom kan inte förebyggas eftersom man inte ska ta bort thymus förebyggande och eftersom man inte vet orsaken till tumörens uppkomst.

Att förebygga hudtumörer är svårt. Bäst är att hålla utkik efter knölar och uppsöka veterinär för råd och hjälp om man hittar förändringar i huden på sin kanin. Tidig behandling är alltid det bästa.

Forum Kanin

  • Know why and how to care for a dog. How to take care when your dog can't take pictures?

    The symptoms of the dog can't be emptied It is a symptom that causes suffering to both the dog and its owner at the same time, because when the dog is excreted, there is a lot of moaning that indicates the suffering. Of course, this sound is equally distressing for…

  • gratis-tvassistir-rio-ave-santa-clara-aovivo-online-jogos-21-159867569

    https://pantip.com/topic/40473528 https://vocus.cc/article/600dfac5fd89780001c12fff https://vocus.cc/article/600df9d2fd89780001c12f05 https://vocus.cc/article/600dfab9fd89780001c12ff3 https://vocus.cc/article/600dfaaffd89780001c12fe8 https://vocus.cc/article/600df9ddfd89780001c12f12 https://vocus.cc/article/600df9e4fd89780001c12f1c https://vocus.cc/article/600df9fefd89780001c12f3b https://vocus.cc/article/600df9fefd89780001c12f3b https://vocus.cc/article/600dfa18fd89780001c12f51 https://vocus.cc/article/600dfa9dfd89780001c12fda https://vocus.cc/article/600dfa61fd89780001c12fa5 https://vocus.cc/article/600dfa8ffd89780001c12fd0 https://vocus.cc/article/600dfa6bfd89780001c12fad https://vocus.cc/article/600dfa6bfd89780001c12fad https://www.guest-articles.com/others/as-expected-these-two-started-fa-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/classes/fifteen-seconds-into-the-fourth-stanza-podsf-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/anime/fifteen-seconds-into-the-fsdf-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/art-culture/seconds-into-the-fourth-stanza-poirier-tagged-gae-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/awards/fifteen-seconds-into-the-fourth-stdf-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/autos/into-the-fourth-stanza-poirier-tagged-gae-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/attorney/the-fourth-stanza-poirier-tagged-gae-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/business/fifteen-seconds-into-the-fourth-stanza-pff-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/credit/fifteen-seconds-into-the-fourth-stsdfsd-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/others/fifteen-seconds-into-the-fourth-ssdf-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/others/fifteen-seconds-into-the-fourth-ssdf-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/education/fifteen-seconds-into-the-fourth-stanzas-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/web-design/fifteen-seconds-into-the-fourth-stanzsdf-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/autos/fifteen-seconds-into-the-fourth-stanzasd-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/business/fifteen-seconds-into-the-fourth-stanzd-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/technology/fifteen-seconds-into-thesdfsdf-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/art-culture/fifteen-seconds-into-the-fourth-stanzsdf-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/advertising/opportunity-to-recover-and-the-fight-came-to-an-24-01-2021 https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/Contents/nfl-streams-chiefs-vs-bills-livestreams-free-reddit-159864990/ https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/tottenham-vs-wycombe-free-live-stream-012521-159869435/ https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/-streaming-wycombe-vs-tottenham-live-stream-free-159869434/ https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/watch-tottenham-vs-wycombe-live-stream-free-reddit-159869436/ https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/watch-tottenham-vs-wycombe-live-stream-fa-cup-free012521-159869437/ https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/fa-cup-streams-reddit-watch-wycombe-vs-tottenham-live-stream-re-159869439/ https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/watch-tottenham-hotspur-vs-wycombe-wanderers-live-stream-free-159869440/ https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/tottenham-hotspur-vs-wycombe-wanderers-live-stream-total-sport-159869442/ https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/serbia-vs-dominican-republic-free-live-stream-012521-159869448/ https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/-streaming-dominican-republic-vs-serbia-live-stream-free-159869449/ https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/watch-serbia-vs-dominican-republic-live-stream-free-reddit-159869450/ https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/watch-serbia-vs-dominican-republic-live-stream-int-friendly-f-159869451/ https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/watch-serbia-vs-dominican-republic-live-stream-free-159869453/ https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/watch-dominican-republic-vs-serbia-live-stream-free-reddit-onl-159869455/ https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/redditstreamsserbia-vs-dominican-republic-live-stream-reddit-159869456/ https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/dominican-republic-vs-serbia-live-stream-total-sportek-159869457/ https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/canli-yayin-fenerbahce-kayserispor-mai-canli-izle-159869459/…

  • jogos-em-directoassistir-tondela-x-belenenses-ao-vivo-o-159867604/

    https://pantip.com/topic/40473528 https://vocus.cc/article/600dfac5fd89780001c12fff https://vocus.cc/article/600df9d2fd89780001c12f05 https://vocus.cc/article/600dfab9fd89780001c12ff3 https://vocus.cc/article/600dfaaffd89780001c12fe8 https://vocus.cc/article/600df9ddfd89780001c12f12 https://vocus.cc/article/600df9e4fd89780001c12f1c https://vocus.cc/article/600df9fefd89780001c12f3b https://vocus.cc/article/600df9fefd89780001c12f3b https://vocus.cc/article/600dfa18fd89780001c12f51 https://vocus.cc/article/600dfa9dfd89780001c12fda https://vocus.cc/article/600dfa61fd89780001c12fa5 https://vocus.cc/article/600dfa8ffd89780001c12fd0 https://vocus.cc/article/600dfa6bfd89780001c12fad https://vocus.cc/article/600dfa6bfd89780001c12fad https://www.guest-articles.com/others/as-expected-these-two-started-fa-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/classes/fifteen-seconds-into-the-fourth-stanza-podsf-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/anime/fifteen-seconds-into-the-fsdf-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/art-culture/seconds-into-the-fourth-stanza-poirier-tagged-gae-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/awards/fifteen-seconds-into-the-fourth-stdf-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/autos/into-the-fourth-stanza-poirier-tagged-gae-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/attorney/the-fourth-stanza-poirier-tagged-gae-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/business/fifteen-seconds-into-the-fourth-stanza-pff-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/credit/fifteen-seconds-into-the-fourth-stsdfsd-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/others/fifteen-seconds-into-the-fourth-ssdf-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/others/fifteen-seconds-into-the-fourth-ssdf-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/education/fifteen-seconds-into-the-fourth-stanzas-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/web-design/fifteen-seconds-into-the-fourth-stanzsdf-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/autos/fifteen-seconds-into-the-fourth-stanzasd-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/business/fifteen-seconds-into-the-fourth-stanzd-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/technology/fifteen-seconds-into-thesdfsdf-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/art-culture/fifteen-seconds-into-the-fourth-stanzsdf-24-01-2021 https://www.guest-articles.com/advertising/opportunity-to-recover-and-the-fight-came-to-an-24-01-2021 https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/Contents/nfl-streams-chiefs-vs-bills-livestreams-free-reddit-159864990/ https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/tottenham-vs-wycombe-free-live-stream-012521-159869435/ https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/-streaming-wycombe-vs-tottenham-live-stream-free-159869434/ https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/watch-tottenham-vs-wycombe-live-stream-free-reddit-159869436/ https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/watch-tottenham-vs-wycombe-live-stream-fa-cup-free012521-159869437/ https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/fa-cup-streams-reddit-watch-wycombe-vs-tottenham-live-stream-re-159869439/ https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/watch-tottenham-hotspur-vs-wycombe-wanderers-live-stream-free-159869440/ https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/tottenham-hotspur-vs-wycombe-wanderers-live-stream-total-sport-159869442/ https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/serbia-vs-dominican-republic-free-live-stream-012521-159869448/ https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/-streaming-dominican-republic-vs-serbia-live-stream-free-159869449/ https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/watch-serbia-vs-dominican-republic-live-stream-free-reddit-159869450/ https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/watch-serbia-vs-dominican-republic-live-stream-int-friendly-f-159869451/ https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/watch-serbia-vs-dominican-republic-live-stream-free-159869453/ https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/watch-dominican-republic-vs-serbia-live-stream-free-reddit-onl-159869455/ https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/redditstreamsserbia-vs-dominican-republic-live-stream-reddit-159869456/ https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/dominican-republic-vs-serbia-live-stream-total-sportek-159869457/ https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/canli-yayin-fenerbahce-kayserispor-mai-canli-izle-159869459/…

Gå till forumet om Kanin
© 2021 Veterinären.nu. Allt innehåll är skyddat enligt upphovsrättslagen. Veterinären.nu drivs av Onlinevet 247 AB.
Annons