Veterinären.nu – Sveriges ledande hälsoportal för sällskapsdjur
× Stäng

Frågelådan är
flyttad till FirstVet.

Ställ din fråga eller boka videosamtal på FirstVet.se

Gå till FirstVet

FirstVet finns som app för iPhone, iPad och Android. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play

Annons

Ögonsjukdomar kanin

Inledning

Flera olika typer av ögonsjukdomar kan drabba kanin. De som kommer att behandlas i denna artikel är rinnande ögon (epiphora), ”vanlig”ögoninfektion” (konjunktivit), tårkörtelinfektion (dachryocystit), linsgrumling (katarakt) och framtryckta, utestående ögon (exophtalmus).

Kaniner har endast en tårkanal (andra djurslag har två) vilket gör kaninen benägen att få problem med rinnande ögon. Täpps den enda kanalen till finns det ingen i ”reserv”.

Skallens anatomi gör dessutom att kaniner lättare drabbas ovanstående ögoninfektioner.

Orsak

Rinnande ögon uppstår till följd av att tårkanalen är blockerad eller om mängden tårvätska ökat eller ändrat karaktär. Tårkanalen kan antingen ha täppts till av infektiöst sekret som klibbat ihop inne i kanalen eller tryckts ihop utifrån av förvuxna tandanlag. Tårkanalen passerar strax ovanför kindtandanlagen och strax under framtandanlaget i överkäken.

Ögoninfektion är oftast bakterieorsakad. På kaniner är det vanligt med ögoninfektioner sekundärt till snuva. En vanlig bakterie är kanin/infektioner-och-parasiter/pasteurellos-kanin/148”>Pasteurella multocida men flera andra bakterier kan förekomma.

Tårkörtelinfektion är en följd av ögoninfektion.

Linsgrumling orsakas av bakterier eller parasiten kanin/infektioner-och-parasiter/invartes-parasiter-kanin/146”>Encephalitozoon cuniculikanin/infektioner-och-parasiter/invartes-parasiter-kanin/146”> men kan även vara en åldersförändring (grå starr). Vid infektioner kan dessa ha uppstått redan i fosterlivet och smittan kommer från modern.

Ett utstående öga orsakas vanligtvis av en växande kanin/infektioner-och-parasiter/bold-kanin/144”>böld (abscess) bakom ögat men även en tumör skulle kunna vara orsaken. Infektioner i tandanlagen i överkäken är vanligt. Läs mer om detta under rubriken “kanin/matsmaltningsapparaten/tandsjukdomar-kanin/151”>Tandsjukdomar på kanin”. Bölder kan även bildas inuti ögat vilket leder till att ögat växer i storlek och därmed står ut.

Om båda ögonen står ut kan det vara tecken på tumör i bröstkorgen framför hjärtat (thymom). Tumören trycker då på de stora blodkärlen runt hjärtat och orsakar på så sätt ögonförändringarna. Det är ingen ögonsjukdom men värt att nämna eftersom symptomen kan förväxlas. Mer finns att läsa under rubriken ”kanin/matsmaltningsapparaten/tandsjukdomar-kanin/151”>Tumörsjukdomar på kaniner”.

Symptom

Symptomen på ögonsjukdomar är ganska uppenbara.

Rinnande ögon ger blöt päls under och framför ögat. Har problemet pågått länge, kan pälsen ha lossnat och huden kan vara röd och irriterad.

Även vid ögoninfektion kan pälsen under ögat vara blöt och kladdig. Men man brukar utöver detta se en svullnad och rodnad i ögonslemhinnan. Ögonvitan kan vara röd av kärlinväxt. Ibland är sekretet från ögat tjockt och kladdigt.

Vid kroniska ögoninfektioner kan ögonlocken blir så svullna att de rullar sig in mot ögat (entropion). Pälsen skaver då mot hornhinnan så att ögat irriteras ännu mer och hornhinnan kan gråfärgas.

Vid tårkörtelinfektion är symptomen desamma som vid ögoninfektion. Skillnaden i det här fallet är att tårkörteln blivit infekterad och kan bilda en böld. Infektionen är då svårare att bli av med.

Vid linsgrumling ser man att pupillen på ett eller båda ögon blir grå- eller vitfärgad. Kaninen kan vara helt eller delvis blind.

Utstående ögon är ganska uppenbart speciellt om bara det ena ögat är drabbat. Om ögat trycks ut tillräckligt långt, kommer kaninen inte att kunna blinka. Hornhinnan torkar då ut och bli grågrumlig.

Diagnos

De flesta ögoninfektioner diagnostiseras vid en allmän klinisk undersökning och en bakterieodling från ögat.

Vid misstanke om förvuxna tandanlag bör skallen röntgas. För att bättre se hur tårkanalen löper och om den är tilltäppt, kan man göra en kontraströntgen.

Vid linsgrumling kan det vara av hjälp att titta in i ögat med ett ophtalmoskop.

Vid misstänkta bölder eller annat bakom ögat, bör skallen röntgas och tänderna undersökas i narkos. Även här kan en bakterieodling vara av värde.

Behandling

Om rinnande ögon beror på förvuxna tandanlag finns tyvärr ingen behandling. Man får i stället behandla symptomatiskt, det vill säga man gör vad man kan, för att dämpa symptomen. Man håller pälsen under ögat så ren och torr som det går och sätter in ögondroppar vid behov.

Om tandanlagen är friska vill man försöka spola tårkanalerna för att öppna upp dem. Det görs vanligtvis i narkos eller med lugnande och lokalbedövning.

Vid ögoninfektion behandlar man med ögondroppar innehållande antibiotika. Har man tagit en odling kan man rikta behandlingen utifrån resistensbestämningen. I allvarliga och besvärliga fall kan allmän antibiotika behövas, det vill säga medicin ges i munnen.

Om ögonlocken börjat rulla sig inåt, kan det behövas rekonstruktiv kirurgi för att åtgärda problemet.

Linsgrumlingar behandlas normalt sett inte så länge inte linsen brister och ögat börjar växa. Antibiotika och antiparasitära preparat brukar inte ha någon effekt alls. Man får trösta sig med att kaniner kan leva ett förhållandevis normalt och bra liv, även om de är blinda. Börjar ögat växa måste man operera bort det.

Vid utstående ögon måste det som ligger bakom ögat tas bort. Är det en böld från ett tandanlag måste man dessutom dra ut tanden Det kan vara mycket svårt att komma åt strukturer bakom ögat utan att ta bort ögat och tyvärr är det mycket vanligt att bölder återkommer.

Förebyggande

Eftersom det är flera tandsjukdomar som har med tandhälsan att göra, är det viktigt att utfodra kaninen rätt för att hålla tänderna i trim. Vid korrekt utfodring blir dessutom kaninens immunförsvar det bästa. Mer att läsa om kanin/skotsel/skotselrad-kanin/131”>skötsel av kaniner finns under rubriken “Bra att veta” i Faktabanken.

Forum Kanin

  • Utbrott av ny form av kaningulsot

    Läs om kaningulsot och den nya virusvarianten.

  • Ögonsjukdomar kanin

    Ögonsjukdomar på kaniner är ofta en del av andra sjukdomskomplex som bakteriella snuvor och tandsjukdomar. Vid upprepade eller allvarliga besvär bör man leta efter underliggande eller bidragande sjukdom.

  • Värmeslag kanin

    Sommartid är det mycket viktigt att skydda sin kanin från värmen. Värmeslag är en vanlig orsak till plötsliga dödsfall på framför allt utekaniner.

Gå till forumet om Kanin
© 2022 Veterinären.nu. Allt innehåll är skyddat enligt upphovsrättslagen. Veterinären.nu drivs av Onlinevet 247 AB.
Annons