Veterinären.nu – Sveriges ledande hälsoportal för sällskapsdjur
× Stäng

Frågelådan är
flyttad till FirstVet.

Ställ din fråga eller boka videosamtal på FirstVet.se

Gå till FirstVet

FirstVet finns som app för iPhone, iPad och Android. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play

Annons

Pasteurellos kanin

Inledning

En vanlig orsak till veterinärbesök för kaniner är infektionssjukdomar av olika slag. Vanligast är bakteriesjukdomar men även virussjukdomar, parasitsjukdomar och svampsjukdomar kan förekomma. En del sjukdomar kan ha väldigt hastiga och dramatiska förlopp medan andra har långvariga mer kroniska förlopp.

Ett gissel för kaninägare av alla slag är Pasteurellos, en bakterieinfektion som kan orsaka mycket besvärliga sjukdomskomplex och som kan vara väldigt svår att behandla. Pasteurellos kallas även ”kaninsnuva” men det är viktigt att veta att även andra bakterier kan orsaka snuva på en kanin.

Orsak

Pastuerellos orsakas av Pasteurella multocida. Det är en mycket vanligt förekommande bakterie på kaniner. Den är så vanlig att det finns åsikter att den skulle vara en del av den normala bakteriefloran på kaniner. I första hand hittar med den i näshålefloran.

Symptom

Beroende på var i kroppen bakterien får fäste och börjar föröka sig, kan symptomen bli väldigt varierande.

I första hand är Pasteurellos en luftvägssjukdom men bakterien kan sprida sig till invärtes organ och till nervsystemet. Det är en smittsam sjukdom men så vanlig idag att den som tidigare nämnts, nästan anses vara kroppsegen bakterie. Många kaniner lever med bakterien i luftvägarna utan att någonsin bli sjuka av den.

De typiska symptomen är nysningar, snuva, rinnande ögon och rosslig andning. Det är vanligt att det rinner ett vitaktigt, tjockt sekret från nosen och/eller ögonen. Om bakterien sprider sig och får fäste i andra delar av kroppen, ger den symptom utifrån vilket organ som drabbats.

Vanligast är att bakterien sprider sig till lungorna och ger upphov till en lunginflammation (pneumoni). Kaninen får då tungt att andas och blir trött. I långt gångna fall kan kaninen sitta och gapa för att förgäves försöka andas genom munnen. Det är viktigt att veta att en kanin inte kan andas genom munnen utan endast genom näsborrarna. Om näsborrarna blir tilltäppta av tjockt sekret, kan detta leda till kvävning.

Om den till exempel drabbar nervsystemet kan den orsaka många typer av neurologiska symptom som förlamning, balansrubbning, epilepsiliknande anfall, beteenderubbningar eller andra rubbningar.

Får bakterien fäste i livmodern på en honkanin ger den upphov till sterilitet, variga flytningar, ökat bukomfång och avmagring.

Eftersom kaniner är benägna att bilda bölder (abscesser), kan man hitta Pasteurellabakterier i käkbölder, bölder under huden och invärtes bölder. Mer information om bölder finns i separat aktikel.

Man måste med andra ord beakta risken för Pasteurellos vid de flesta olika typer av sjukdomssymptom på en kanin.

Diagnos

Även om Pasteurellos kan ge väldigt typiska symptom bör man ta hjälp av kompletterande undersökningar och provtagningar.

Om det finns en specifik infektionshärd, till exempel näshålan eller en böld, kan man ta en odling från området för att odla fram bakterien. Fördelen med denna undersökning är att man får reda på vilken typ av antibiotika som är mest effektiv.

Om det handlar om en allmäninfektion och det inte finns något ställe att ta en odling ifrån kan man ta hjälp av ett blodprov. Man tittar då på fördelningen och utseendet på de vita blodkropparna för att se om de stämmer överens med de förändringar som uppstår vid infektion. Man kan även testa för antikroppar mot Pasteurella.

Även röntgen kan vara av hjälp, till exempel vid lunginflammation. Man ser då förändringar i lungvävnaden som kan följas upp efter behandling. Även vid bölder kan man ha stor nytta av röntgen för att se utbredningen och omfattningen av infektionen. Om livmodern på en honkanin blivit infekterad, kan detta upptäckas vid en bukröntgen.

Behandling

Pasteurellos behandlas i första hand med antibiotika, helst efter en resistensundersökning. Vad som är väldigt viktigt att tänka på, är att kaniner är mycket känsliga för flera typer av antibiotika. De kan orsaka kraftiga diarréer och vara direkt livsfarliga för kaninen. En kaninkunnig veterinär vet vilka preparat som är ”tillåtna”, hur de ska administreras och vilka som inte kan användas alls.

Vid infektion med varbildning till exempel bölder, måste varhärden rensat ut för att läkning ska kunna ske. Bölder måste dräneras eller opereras bort i sin helhet, sekret i näshålan måste spolas ut, en varfylld livmoder måste opereras bort och så vidare.

Om kaninen har allmänna symptom måste dessa också behandlas. Om kaninen druckit dåligt kan den behöva dropp, äter den dåligt måste man stödmata och har den jobbigt att andas kan den behöva syrgastillförsel.

Även om kaninen verkar pigg och aktiv som vanligt, bör man behandla den som sjuk, det vill säga låta den vila och inte utsätta den för stress.

Vid antibiotikabehandling är det viktigt att omedelbart kontakta veterinär om kaninen får diarré, slutar äta eller slutar bajsa. Det är också viktigt att inte avsluta förskrivna behandlingar i förtid.

Förebyggande

Utbrott av Pasteurellos kan förebyggas på många sätt. Man bör hålla miljön ren och fräsch och via rätt kost och skötsel, stärka kaninens immunförsvar. Läs mer om detta under “Skötselråd”.

Ett vanligt misstag djurägaren gör, är helt enkelt att städa för sällan. Kaninens urin luktar väldigt stark av ammoniak som skadar slemhinnan i näshålan, vilket gör det lättare för bakterien att föröka sig okontrollerat.

Som tidigare nämnts är kaninens immunförsvar starkt kopplat till mag-tarmfunktionen. En felutfodrad kanin utvecklar inte den immunologiska vävnaden på ett normalt sätt vilket leder till ökad infektionskänslighet.

En annan viktig faktor är stress. Kaniner blir mycket lätt stressade av allt från en otrygg miljö eller överbeläggning till en för intensiv hantering eller längre transporter. Stress påverkar immunförsvaret negativt och kan snabbt ge en ökad känslighet hos kaninen.

Forum Kanin

  • Utbrott av ny form av kaningulsot

    Läs om kaningulsot och den nya virusvarianten.

  • Ögonsjukdomar kanin

    Ögonsjukdomar på kaniner är ofta en del av andra sjukdomskomplex som bakteriella snuvor och tandsjukdomar. Vid upprepade eller allvarliga besvär bör man leta efter underliggande eller bidragande sjukdom.

  • Värmeslag kanin

    Sommartid är det mycket viktigt att skydda sin kanin från värmen. Värmeslag är en vanlig orsak till plötsliga dödsfall på framför allt utekaniner.

Gå till forumet om Kanin
© 2022 Veterinären.nu. Allt innehåll är skyddat enligt upphovsrättslagen. Veterinären.nu drivs av Onlinevet 247 AB.
Annons