Veterinären.nu – Sveriges ledande hälsoportal för sällskapsdjur
× Stäng

Frågelådan är
flyttad till FirstVet.

Ställ din fråga eller boka videosamtal på FirstVet.se

Gå till FirstVet

FirstVet finns som app för iPhone, iPad och Android. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play

Annons

Invärtes parasiter kanin

Inledning

Det man i första hand tänker på när man pratar om invärtes parasiter är maskinfektioner av olika slag. ”Mask i magen” är dock mycket ovanligt på kaniner. Vanligare är en tarmcoccidie och nozematos som kan härja på flera ställen i kroppen.

Om en kanin skulle drabbas av invärtes mask är det vanligtvis springmask det handlar om. 

Orsak

Coccidios på kaniner orsakas av coccidier av släktet Eimeria. Vissa coccidiearter drabbar tarmen och vissa sätter sig i levern. Smitta sker mellan kaniner via avföring, foder och vatten. Smittan är vanligast i stora besättningar där kaninerna sitter tätt och/eller hygienen är nedsatt.

Sjukdomen som har det svenska samlingsnamnet nozematos är orsakad av Encephalitozoon cuniculi, en protozo som har njure och nervvävnad som målorgan men kan även infiltrera hjärtmuskulatur, lungor och lever. Smitta sker normalt sett via urinen men i fosterlivet kan ungar bli smittade över moderkakan. De flesta smittas i boet av moderns urin. Parasiten har en benägenhet att ligga vilande (latent) i kroppen och kan göra så hela livet men sjukdomssymptom kan också uppstå i stort sett när som helst i livet.

Springmaskinfektion orsakas av Passalurus ambiguus.  Smittan sker via avföring.

Symptom

De typiska symptomen på tarmcoccidios är diarré, avmagring och uttorkning. Hastiga dödsfall kan också förekomma. Sjukdomen kan också förlöpa subkliniskt, det vill säga utan några symptom alls. Vanligtvis är det de unga djuren som blir värst drabbade. Genomgångna milda infektioner kan leda till livslång resistens mot sjukdomen.

Levercoccidios drabbar också unga djur värst och även här kan förloppet vara symptomfritt. Symptomen kan vara allt från plötsliga dödsfall till nedsatt tillväxt, dålig aptit, diarré, ökat bukomfång och gulsot (ikterus).

Encephalitozoonos är en sjukdom som kan ge mycket varierande symptom eftersom parasiten kan påverka så många olika organ. Om nervvävnad angrips kan symptomen vara av alla neurologiska slag som beteendeförändringar, balansrubbningar, förlamningar, epilepsiliknande anfall, skakningar med mera. Om njurarna angrips kan det leda till njursvikt med avmagring, ökad törst (polydipsi) och urinavgång (polyuri) som huvudsymptom. Om fostret smittas i livmodern har parasiten en tendens att få fäste i linsen i ögat, vilket leder till linsgrumlingar ofta tidigt i livet. Plötsliga dödsfall kan också förekomma.

Den mest typiska bilden är en kanin med huvudlutning och balansrubbning. Symptomen kan bli så kraftiga att kaninen bara ligger och rullar i buren. Skador till följd av rullningarna eller eventuella anfall drabbar vanligtvis ögonen som svullnar och blir såriga.

Springmask kan även den förlöpa helt utan symptom. Om infektionen är kraftig kan symptomen vara klåda runt analöppningen som är så kraftig att kaniner biter upp sår samt rektumprolaps (ändtarmsframfall).

Diagnos

Coccidios diagnostiseras via parasitundersökningar av träckprov eller vid obduktion.

Encephalitozoonos är svårare att diagnostisera eftersom parasiten inte alltid utsöndras i urinen. Om den gör det kan man hitta den via mikroskopi av urinen. Ett alternativ är att ta ett blodprov och leta efter antikroppar mot parasiten. Då vet man i alla fall att den är närvarande men man kan inte vara säker på att det är den som orsakar symptomen. Som vi vet, kan ju parasiten finnas där utan att kaninen någonsin blir sjuk.

Springmask diagnostiseras även den via ett träckprov

Behandling

Coccidios behandlas bäst med trimsulfa, en sorts antibiotika som organismen är känslig för. Eftersom coccidier inte utsöndras via nattavföringen (den avföring kaninen äter upp) är risken för självsmitta liten. Naturligtvis är det även viktigt att åtgärda eventuella miljöproblem.

Encephalitozoonos är svårbehandlad. Det finns antiparasitära preparat man kan prova men det är inte säkert man ser en förbättring. Behandlingen är omdiskuterad och man inte helt säker på att den gör nytta eller om djuret skulle ha tillfrisknat spontant. Behandlingen är relativt lång. Vid allvarliga balansrubbningar som hindrar kaninen från att leva normalt, kraftiga förlamningar eller täta anfall bör avlivning övervägas.

I en del fall är symptomen lindriga och även om ingen förbättring ses efter behandling, kan kaninen leva med sitt handikapp.

Springmask är också svårbehandlat till följd av att parasiten urskiljs även i nattavföringen som kaninen äter upp. Den återsmittar då sig själv hela tiden. Vill man försöka behandla finns det avmaskningsmedel att ge.

Förebyggande

Som med de flesta kaninsjukdomar är den bästa förebyggande metoden att utfodra och sköta sin kanin på rätt sätt. Då utvecklas immunförsvaret och motståndskraften ökar så att kaninen inte blir lika mottaglig för parasiter.

Naturligtvis är det även viktigt att sköta hygienen i kaninburen, minimera stressen och undvika överbeläggning.

 1. Sötis # Sötis Skrev

  Hej! Min kanin har fått Invärtes parasiter. Vi har varit vid veterinären och fick två antibiotika som vi ska ge henne. Den ena ska vi ge henne i 10 dagar och den andra ska vi ge i 30 dagar. Hon har även fått öroninflammation. hon har väldigt dålig balans och går sett med huvudet. Och en stor knöl under halsen. Hon är bara 9månader gammal. Men hon börjar bli lite aggressiv hon tycker inte om när vi ska ge medicin. Så fort via närmar henne tror hon vi ska ge medicin så då springer hon iväg eller biter än. Jag hoppas att medicinen gör henne frisk. Vad tror du? Mvh T

Forum Kanin

 • Utbrott av ny form av kaningulsot

  Läs om kaningulsot och den nya virusvarianten.

 • Ögonsjukdomar kanin

  Ögonsjukdomar på kaniner är ofta en del av andra sjukdomskomplex som bakteriella snuvor och tandsjukdomar. Vid upprepade eller allvarliga besvär bör man leta efter underliggande eller bidragande sjukdom.

 • Värmeslag kanin

  Sommartid är det mycket viktigt att skydda sin kanin från värmen. Värmeslag är en vanlig orsak till plötsliga dödsfall på framför allt utekaniner.

Gå till forumet om Kanin
© 2022 Veterinären.nu. Allt innehåll är skyddat enligt upphovsrättslagen. Veterinären.nu drivs av Onlinevet 247 AB.
Annons