Veterinären.nu – Sveriges ledande hälsoportal för sällskapsdjur
× Stäng

Frågelådan är
flyttad till FirstVet.

Ställ din fråga eller boka videosamtal på FirstVet.se

Gå till FirstVet

FirstVet finns som app för iPhone, iPad och Android. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play

Annons

Böld kanin

Inledning

Kaniner har mycket lätt för att bilda bölder (abscesser) vid bakterieinfektioner. De kan uppstå i stort sett var som helst på kroppen men vanliga utsatta ställen är tandrötter, inneröra och underhud.

Orsak

Bölder orsakas av bakterieinfektioner av olika slag. Det kan handla om både aeroba (trivs i syre) och anaeroba (kräver en syrefattig miljö) bakterier. Att det bildas en böld beror på att kroppen försöker göra sig av med en bakterie genom att kapsla in den. Det bildas då en hålighet som fylls allt mer med var.

Vanliga ”böldbildande” bakterier på kaniner är Pasteurella multocida och Stafylokocker av olika slag.

Det absolut vanligaste stället en böld uppstår på, när det gäller kaniner, är tandrötterna (käkböld, rotspetsabscess). Eftersom det är så vanligt med tandsjukdomar, blir detta ett lämpligt ställe för bakterierna att få fäste. När tänderna blir sjukligt förändrade blir det en fickbildning mellan tand och tandkött. I denna fickbildning tar sig bakterierna ned och får fäste i roten. Tyvärr ”talar” inte kaninen om att den har tandvärk utan bakterierna får utrymme att föröka sig, invadera käkbenet så att en infektion i skelettet (osteomyelit) uppstår och kroppen bildar en böld, ofta med en kapsel av benvävnad. Mer om tandsjukdomar finns att läsa under “Tandsjudkomar kanin”.

Bölder i innerörat har sitt ursprung i öroninfektioner medan bölder i underhuden vanligtvis uppstår till följd av bitskador eller andra sårsakdor.

Invärtes bölder uppstår oftast till följd av bakteriespridning via blod eller lymfa.

Symptom

Bölder bildas vanligen ganska hastigt och de kan uppnå en imponerande storlek. Det finns kaniner som bildat bölder som varit lika stora som huvudet.

Sitter bölden på utsidan av kroppen upptäcks den oftast som en hastigt uppkommen svullnad på kroppen. Som tidigare nämnts är käkbenet det vanligaste stället som drabbas. Gäller det underkäken syns bölden som en svullnad under hakan. Eftersom några tandrotsspetsar i överkäken ligger bakom ögat kan en böld i en av dessa trycka ögat utåt. Det ser då ut som att det ena ögat är större och mer utbuktande (exophtalmus). Har bölden fått växa till sig en tid kan ögat vara så pass uttryckt, att kaninen inte längre kan blinka.

Märkligt nog verkar många kaniner opåverkade av även mycket stora bölder. De beter sig och äter helt normalt. I en del fall kan dock ett av symptomen vara att kaninen äter sämre eller har slutat äta helt.

Ibland hinner bölden spricka upp innan ägaren uppsöker veterinär. Då brukar man se att bölden är fylld av ett segdraget, illaluktande och vitaktigt sekret.

Invärtes bölder kan vara svårare att upptäcka. Sitter den i eller vid ett organ som inte påverkas av bölden, kan den växa fritt tills den brister. I så fall avlider kaninen hastigt utan föregeånde symptom. Sitter bölden så att den påverkar funktionen av organet, ger det symptom beroende på vilket organ den invaderat och vilken utbredning den fått.

En typ av bölder som är mycket svåra att diagnostisera är mikrobölder i nervsystemet. De ger upphov till alla former av neurologiska symptom som balansrubbningar, förlamningar, beteenderubbningar eller epilepsiliknande anfall.

Diagnos

Diagnos ställs via utvärtes undersökning och röntgen. För att ta reda på vilken den orsakande bakterien är bör man ta en odling. Man får då även en resistensbestämning som talar om vilket antibiotika som är mest effektivt.

I fall då man misstänker att invärtes organ kan vara påverkade bör man ta ett blodprov för att kolla värden från lever, njurar och bukspottkörtel.

Behandling

Bölder måste i stort sett alltid behandlas kirurgiskt, det vill säga man måste skära upp böldkapseln och rensa ut varet. Om bölden ligger i en vävnad där den går att operera bort i sin helhet, är detta att föredra. Man skär då bort hela bölden som man skulle göra med en tumör. Böldkapseln öppnas inte under ingreppet och man syr igen operationssåret som vid en ”vanlig” operation.

Problemet är att de flesta bölder infiltrerat käkbenet vilket går det svårt att ta bort all infektionsvävnad utan att behöva ta bort en bit av eller hela käken. Det här gäller även bölder som kommer från örat där hela hörselbenet kan vara involverat. Det man i stället gör då, är att skära upp bölden, tömma ut varet och ta bort så mycket som möjligt av böldkapseln. Efter det syr man fast huden i sårkanterna så att en stor öppen sårhåla bildas. Det är avsiktligt för att såret ska läka underifrån och från sidorna. Tillåts huden att läka ihop över håligheten kommer en ny böld att uppstå inom några veckor. Sårhålan måste skötas dagligen genom att man spolar och rensat ut eventuellt nybildat var och skorpor som kroppen försöker bilda över håligheten.

Som nämnts ovan kan det vara bra att ta en bakterieodling vid tömningen för att kunna avgöra vilken typ av antibiotika som är mest lämplig.

Vad som är väldigt viktigt att tänka på, är att kaniner är mycket känsliga för flera typer av antibiotika. De kan orsaka kraftiga diarréer och vara direkt livsfarliga för kaninen. En kaninkunnig veterinär vet vilka preparat som är ”tillåtna”, hur de ska administreras och vilka som inte kan användas alls.

Viktigt att känna till är också att återfall (recidiv) är mycket vanligt, även om bölden läker snyggt och prydligt. Det kan dröja allt från några månader till flera år. Fördelen är att kaniner vanligtvis tål operationen väl och till synes mår bra, trots ett ibland väldigt invasivt ingrepp.

Förebyggande

Det bästa sättet att förebygga bölder (framför allt käkbölder) är att utfodra kaninen korrekt. Då hålls tänderna i trim så att risken för tandsjukdomar minskar samt immunförsvaret hålls på topp. Kaninens immunförsvar är starkt kopplat till mag-tarmfunktionen. En felutfodrad kanin utvecklar inte den immunologiska vävnaden på ett normalt sätt vilket leder till ökad infektionskänslighet. Läs om hur man på bästa sätt utfodrar en kanin under ”Skötselråd”.

En annan viktig faktor är stress. Kaniner blir mycket lätt stressade av allt från en otrygg miljö eller överbeläggning till en allt för intensiv hantering eller transporter. Stress påverkar immunförsvaret negativt och kan snabbt ge en ökad känslighet hos kaninen.

Forum Kanin

  • Utbrott av ny form av kaningulsot

    Läs om kaningulsot och den nya virusvarianten.

  • Ögonsjukdomar kanin

    Ögonsjukdomar på kaniner är ofta en del av andra sjukdomskomplex som bakteriella snuvor och tandsjukdomar. Vid upprepade eller allvarliga besvär bör man leta efter underliggande eller bidragande sjukdom.

  • Värmeslag kanin

    Sommartid är det mycket viktigt att skydda sin kanin från värmen. Värmeslag är en vanlig orsak till plötsliga dödsfall på framför allt utekaniner.

Gå till forumet om Kanin
© 2022 Veterinären.nu. Allt innehåll är skyddat enligt upphovsrättslagen. Veterinären.nu drivs av Onlinevet 247 AB.
Annons