Veterinärfoder är ett samlingsnamn för en viss typ av foder framtagna för att hjälpa djur med olika problem så som övervikt, artros, allergi och foderintolerans. Här samlar vi löpande mera information om veterinärfoder och vid vilka tillfällen som denna typen av produkter kan hjälpa dig.