Veterinären.nu – Sveriges ledande hälsoportal för sällskapsdjur
× Stäng

Frågelådan är
flyttad till FirstVet.

Ställ din fråga eller boka videosamtal på FirstVet.se

Gå till FirstVet

FirstVet finns som app för iPhone, iPad och Android. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play

Annons

Glaukom hund

Inledning

Glaukom, tidigare ofta kallat grön starr, är ett samlingsnamn för en mängd olika orsaker till sjukligt högt tryck inne i ögat. Det höga trycket medför skador på alla ögats delar och i slutändan upphör ögat att fungera. Enkelt uttryckt beror tryckstegringen på att kammarvätskan (den vätska som fyller ut ögat) inte kan rinna ut ur ögat i samma takt som den pumpas in. Man kan jämföra ögat med ett handfat där det i normala fall fyller på lika mycket vatten via kranen, som det rinner ut vatten via avloppet. Blir det stopp i avloppet kommer vatten nivån att stiga tills vattnet rinner över kanten. I ögat finns ingen kant som vattnet kan rinna över utan vätskan är fångad inne i ögat. Ju mer vätska som pumpas in i ögat desto högre blir trycket.

Kammarvätskan pumpas in i ögat av speciella celler som sitter på iris baksida, där iris möter ögonvitan.

“Avloppet” i ögat finns i vinkeln mellan iris (det som är brunt eller blått på folk) och hornhinnan (den genomskinliga ytan på ögat). Området kallas för kammarvinkeln (ögat delas in i den främre ögonkammaren , vilket är allt mellan iris och hornhinna, och den bakre ögonkammaren, vilket är allt bakom iris).

Orsak

Glaukom delas ofta in i primära glaukom och sekundära glaukom. De primära beror på någon form av (ofta ärftlig) förändring i kammarvätskans utflöde medan de sekundära orsakas av någon annan ögonsjukdom som proppar igen utflödet.

Exempelvis gråhund drabbas av en primär form av glaukom som kallas öppenvinkel glaukom. Det innebär att kammarvinkeln är till synes normal men på cellnivå finns ett medfött fel som gör att vätska inte kan lämna ögat (på engelska kallas detta för primary open angle glaucoma, förkortat POAG).

I motsatts kan man ställa en hund med infektion inne i ögat. Det var (vita blodkroppar och bakterier mm) som bildas inne i ögat proppar igen kammarvinkeln (som hår i handfatets avlopp) så att vätskan inte kan rinna ut.

Normalt är ögontrycket 15-25 mmHg. Om trycket stiger över 30mmHg så kommer ögat att börja ta skada. Obehandlat leder tryck över 30 till blindhet över dagar till veckor. Stiger trycket över 40mmHg så har man i bästa fall cirka 12 timmar på sig innan ögat är så skadat att det blir blint. Tryck över 50 medför blindhet på mindre än 8 timmar. Sätts behandling in snabbt kan man ibland rädda synen som då återkommer inom ungefär en vecka. Är ögat fortfarande blint efter den tiden finns inget hopp om att återfå synen.

Symptom

Ofta märker man inte tryckstegringen förrän hunden är helt blind. Är man uppmärksam kan man se symtom tidigare, men de är diffusa. Vid akut glaukom ses typiskt att hunden kniper med ögonlocken (på grund av smärta), ökat tårflöde, gråblå diffus grumling av hornhinnan, liten pupill samt illröda kraftigt förtjockade blodkärl på ögonvitan. Behandlas inte trycket dör pupillmusklerna så pupillen blir förstorad, ögat reagerar inte på ljus (blint) och ögat blir förstorat (blir uppblåst som en vattenballong). Ett förstorat öga är kroniskt smärtsamt vilket kan vara svårt att se på hunden.

Diagnos

Diagnosen ställs säkrast genom att trycket i ögats mäts av en veterinär. Andra ögonsjukdomar kan ha liknande symtom men trycket skiljer dem åt. Utrustning för tryckmätning är dyr och inte alla veterinärer har råd med den. Därför kan man bli remitterad till en klinik där det finns ögonveterinär om misstanke om glaukom uppstår.

Om trycket är väldigt högt kan man med bara fingrarna känna att trycket i det ena ögat är högre än i det andra. Man känner på ögat genom ögonlocken (man ska givetvis aldrig ta direkt på ögat). Observera att det kan vara svårt att känna om trycket i ögat är för högt eller om det är trycket i det andra ögat som är för lågt (inre ögoninflammation s.k. uveit sänker ögontrycket).

Behandling

Behandlingen måste sättas in snabbt för att rädda synen. Tyvärr finns aldrig några garantier för att tryckbehandlingen ska lyckas. Glaukom är en av de vanligaste orsakerna till blindhet hos hund.

Behandlingen går i princip ut på att öka utflödet av vatten ur ögat samtidigt som man minskar inflödet.

Akut används ofta ett intravenöst dropp med en substans som kallas mannitol. Mannitolet suger till sig vätska och orsakar en akut uttorkning av kroppen. Effekten blir den att vatten sugs ut ur ögat och trycket sjunker snabbt.

Latanoprost är en medicin som ökar utflödet (förbättrar avloppet) av vatten ur ögat.

Karbanhydrashämmare får pumpcellerna på iris baksida att dra ner på produktionen av kammarvätska (stänger av kranen).

Det finns andra mediciner som numera inte används så ofta.

Förutom behandlingen av trycket ger man vanligen behandling mot inflammationen, som tryckökningen orsakar i ögat, i form av kortison lokalt (dvs droppar på ögat) och allmänt ( i tablettform).

Så snart trycket verkar vara stabilt och ökat förhoppningsvis har återhämtat sig övergår man till en livslång behandling med en eller flera av de trycksänkande medicinerna. Vid primära glaukom kommer problemet ofta först i ena ögat för att inom dagar till månader även drabba det andra ögat. Man bör därför behandla även det icke drabbade ögat i förebyggande syfte.

Om en bakomliggande orsak kan hittas tex en bakterieinfektion (extremt sällsynt) så måste givetvis den också behandlas.

I svårbehandlade fall finns numera möjlighet att med laserbehandling förstöra de celler som pumpar in vätskan i ögat. Det går också att operera in slangar och ventiler i ögat men metoderna är inte perfekta och många ögon förloras trots försök med avancerad kirurgi.

I de fall där man inte får ner trycket till acceptabla (= icke smärtsamma) nivåer måste ögat opereras bort. Även om hunden kanske inte verkar speciellt besvärad av att ha ett stort öga så har den ont. Många djurägare med glaukomdrabbade hundar kan vittna om att de fått en ny glad hund när ögat opererats bort. Det man trodde var en gammal hund som visat tecken på ålderströtthet var i själva verket en pigg hund med kronisk värk. Med ögat borta försvinner smärtan och hunden kan leva livet igen.

Förebyggande

Här vilar ansvaret på uppfödarna. Vissa raser drabbas mer än andra av glaukom så ärftliga faktorer finns med i bakgrunden. Tyvärr är i dagsläget väldigt lite känt om hur glaukom nedärvs så tillsvidare får man nöja sig med att inte avla på hundar med glaukom och att vara väldigt försiktig med nära släktingar. Förhoppningsvis kommer forskningen i framtiden att kunna ge oss svar på hur glaukom bäst bekämpas.

Forum Hund

  • Jeg er lei av å sitte

    Jeg er lei av å sitte hjemme med sykdommen min. Jeg skal ingen steder de neste ukene. Han ønsker å gjøre noe og tjene penger på det. Kan du gjøre det hjemme? Gi oss beskjed hvis du vet, jeg er veldig takknemlig for deg.

  • funnet uten å snyte på Internett

    Går du ofte til selskaper som er engasjert i installasjon eller utskifting av bad?

  • Dragselars påverkan på hundar?

    Hej, Har läst en artikel om dragselar för hundar på Djursidan.se - https://djursidan.se/hund/bast-i-test-dragsele-for-hund/ Har dock några funderingar, finns det någon risk med att låta en hund dra med dragsele? Hur ska man tänka om man har valp, när kan man börja dra?

Gå till forumet om Hund
© 2022 Veterinären.nu. Allt innehåll är skyddat enligt upphovsrättslagen. Veterinären.nu drivs av Onlinevet 247 AB.
Annons