Veterinären.nu – Sveriges ledande hälsoportal för sällskapsdjur
× Stäng

Besök veterinären i mobilen.

• Öppet 07:00 - 24:00 alla dagar.
• Gratis med djurförsäkring.

Läs mer och boka här!

Är du veterinär? Just nu söker vi fler veterinärer till FirstVet.
Läs mer och ansök på firstvet.se.

FirstVet - Din veterinär på nätet

FirstVet finns som app till iPhone, iPad och Android.
Ladda ner appen i App Store eller på Google Play.

Annons

Leptospiros hund

Inledning

Leptospiros är en zoonos dvs en sjukdom som smittar mellan djur och människa. Sjukdomen finns spridda över hela världen men är i dagsläget inte ett stort problem i Norden. Det är i länder med tropiskt eller subtropiskt klimat som sjukdomen härjar som värst. Smågnagare är vanliga smittspridare.

Orsak

Leptospiros orsakas av en grupp bakterier ur familjen Leptospira. Exempel är Leptospira icterohemorrhagica, Leptospira pomona och Leptospira canicola. Ett gemensamt drag för dessa bakterier är att de är spiralformade och tämligen seglivade. De utsöndras med urin och andra kroppsvätskor och trivs bra i både jord och vatten, framförallt stillastående vatten. Undvik därför att låta din hund dricka ur pölar eller diken när du är på semester utomlands. Förutom att den smittar genom miljön så kan den spridas direkt från djur till djur, människa till djur eller djur till människa.  Faktum är att bakterien kan äta sig igenom intakt hud, det räcker med andra ord att man får en droppe infekterad urin på handen för att man själv ska drabbas.

Väl genom huden sprider sig bakterien via blodet raskt ut i kroppen där lever och njure är de organ som brukar drabbas värst. Alla som smittas visar inte symtom , tvärtom är kronisk subklinsk (symtomfri) infektion vanligast.

Symptom

Sjukdomen kan ha ett mycket dramatiskt förlopp med plötslig död utan föregående symtom men vanligare är att hunden inledningsvis blir trött, får feber, blodbrist (anemi) och förhöjt antal vita blodkroppar (leukocytos). Ibland ses blödningar i hud och slemhinnor som en följd av inflammation i blodkärlen (vaskulit). Blir blödningarna omfattande ses näsblod, blodig avföring och blodiga kräkningar.

Vid leverinfektion (hepatit) ses buksmärtor och gulsot (ikterus) medan infektion i njurarna (akut nefrit) medför buksmärtor, blod i urinen och nedsatt eller upphörd urinproduktion.

Ibland ses lunginflammation (pneumoni), ögoninflammation (uveit) och/eller aborter.

Om hunden överlever den akuta fasen eller drabbas av mildare infektion så ses typiskt en kronisk njurinflammation (kronisk nefrit) med ökad törst och ökad urinutsöndring (kissar oftare) som typiska symtom.

Diagnos

Fynd i blodprov varierar lite beroende på vilka organ som drabbas värst men vanligt är brist på röda blodkroppar (anemi), ett ökat eller ibland minskat antal vita blodkroppar, brist på blodplättar (trombocytopeni), höga njurvärden, höga levervärden. Även blodsalterna (elektrolyterna) förändras ofta som en följd av njurskada tex kan man då se höga halter av kalium och fosfat.

För en säker diagnos måste man hitta själva bakterien. Man kan göra en så kallad bakterieodling på urin eller blod men det tar tid att få svar. Att mäta antikroppshalten mot leptospira kan ge ledning men för att skilja en pågående infektion från antikroppar från en tidigare infektion så måste man ta upprepade prover. Om halterna med antikroppar stiger från ett prov till ett annat, har man en stark misstanke om leptospiros. Dock kan det ta veckor innan kroppen börjar bilda antikroppar, varför detta inte är ett bra sätta att snabbt få veta om hunden är drabbad.

Snabbaste och bästa metoden ärg att analysera blod eller urin med så kallad PCR-teknik. Detta innebär att man letar efter spår av bakterie-DNA (arvsmassa, gener) . Sådant finns bara i kroppen vid en pågående infektion. Tyvärr är metodiken inte allmänt tillgänglig utan man är vanligen hänvisad till antikroppsmätning eller odling.

Behandling

Förutom understödjande behandling för blodcirkulation, lever och njurar, där det ofta är tal om akuta och omfattande insatser för att framför allt hålla igång njurfunktionen, så är det olika sorters antibiotika som används för att döda leptospira-bakterierna. Penicillin, dihydrostreptomycin eller doxycyklin är de sorter som används.

Förebyggande

Vid resa till länder där leptospiros är ett problem rekommenderas vaccination i förebyggande syfte. I praktiken innebär det i dagsläget alla länder utanför Norden. Observera att vaccination mot leptospiros bara har effekt i ca 6-8 månader. I problemområden rekommenderas därför vaccination 2-3 gånger per år.

Vid hantering av smittade djur är det viktigt att minnas att bakterien kan smitta genom intakt hud. Använd därför hanskar om tex urin ska torkas upp.

Vid rengöring av miljön bör man först torka torrt och desinficera innan man skurar med vatten. Detta eftersom bakterien trivs i fuktig miljö. Om man inleder med att skura golvet innan man desinficerar så bidrar man bara till att sprida bakterien i miljön.

Tänk även på att gnagare (möss/råttor) ofta fungerar som så kallad reservoar dvs de sprider sjukdomen inom sin koloni och infekterar sedan sina omgivningar. Insatser med råttgift kan därför vara nödvändigt om tex en kennel blir infekterad.

Forum Hund

  • Priser vid undersökning av knöl

    Är det någon som har erfarenhet av att besöka veterinären pga en knöl på sin hund? Och vad det har kostat för att undersökas alt vad en operation för att avlägsna en sådan kostar? Jag har nyligen hittat en knöl på min egen hunds svans samt en på hennes bröst…

  • Artros hund

    Artros betyder att en led har kroniska förändringar i brosk och ledkapsel samt kronisk inflammation. Det finsn många sätt att behandla och lindra symtomen men man kan aldrig få en led att bli helt bra igen.

  • Korsbandsskada

    Läste svar här om korsbandsskada på gammal blandrashund. Vill då berätta följande: Min 10 åriga cockerpoo (kastrerad överviktig hane med ett mycket stort lipom/cysta på bröstkorgen sedan flera år) började en dag vägra stödja på ena bakbenet, blev slö och passiv samt morrade vid beröring. Efter ett dygn tog vi…

Gå till forumet om Hund
© 2019 Veterinären.nu. Allt innehåll är skyddat enligt upphovsrättslagen. Veterinären.nu drivs av Onlinevet 247 AB.
Annons