Veterinären.nu – Sveriges ledande hälsoportal för sällskapsdjur
× Stäng

Frågelådan är
flyttad till FirstVet.

Ställ din fråga eller boka videosamtal på FirstVet.se

Gå till FirstVet

FirstVet finns som app för iPhone, iPad och Android. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play

Annons

Sköldkörtelsjukdomar - Hypothyreos hos hund

Sköldkörtelsjukdomar - Hypothyreos hos hund

Inledning
Sköldkörteln, thyroidea, består av två små körtlar som sitter på var sin sida om luftstrupen strax nedanför struphuvudet. Sköldkörteln bildar hormoner som reglerar kroppens ämnesomsättning och påverkar kroppens alla organ. Sköldkörteln styrs av hypofysen. Hypofysen finns på undersidan av hjärnan. Hypofysen känner av om kroppen behöver mer sköldkörtelhormon och talar isåfall om det för sköldkörteln genom att utsöndra hormonet TSH (Thyroidea Stimulerande Hormon), som via blodet förs till sköldkörteln. Sköldkörteln reagerar på de ökade nivåerna av TSH genom att producera och utsöndra mer sköldkörtelhormon.

Hundar kan drabbas av nedsatt produktion av thyroxin. Det innebär att sköldkörteln inte längre producerar och/eller utsöndrar tillräckligt med sköldkörtelhormon. Detta tillstånd kallas för hypotyreos eller hypotyreoidism (hypo- betyder ungefär ”för lite” eller ”otillräcklig”). Hypotyreoidism är en av de vanligaste hormonella sjukdomarna hos hund, exakt hur vanlig är dock svårt att veta, eftersom det är vanligt med överdiagnosticering av hypotyreoidism. Varför det är lätt att överdiagnosticera förklaras mer under avsnittet diagnos.
Man brukar tala om två typer av hypotyreoidism hos hund, dels medfödd (kongenital) och dels förvärvad. Den här artikeln handlar om förvärvad hypotyreoidism, vilket är den vanligaste formen. (Vid kongenital hypotyroidism blir valpen dvärgväxt och får bland annat problem relaterade till nervsystemet.)

Orsak
Den vanligaste orsaken (ca 95 % av fallen) till hypothyreos är att själva sköldkörteln av någon anledning förtvinar/skrumpnar ihop och följaktligen slutar producera sköldkörtelhormon. Olika orsaker kan ligga bakom att sköldkörteln förtvinar: antingen att körteln förstörs av en immunomedierad inflammation (dvs kroppens eget immunförsvar förstör sköldkörteln). Orsaken till immunomedierad inflammation av sköldkörteln (lymfocytär tyreoidit) är inte fastställd, men verkar ha en ärftlig komponent, eftersom det är mer vanligt förekommande hos vissa hundraser. Den andra orsaken är sk idiopatisk atrofi av sköldkörteln (vilket innebär att körteln av okänd anledning skrumpnar ihop och slutar fungera). Det finns också teorier om att det kan vara så att det som kallas för idiopatisk atrofi är slutstadiet av lymfocytär tyreodit, dvs att det helt enkelt är olika stadier av samma grundorsak.

En långt mer ovanlig orsak till hypotyreos, är att hypofysen slutar producera TSH (hormonet som talar om för sköldkörteln att den ska producera och utsöndra sköldkörtelhormon). När hypofysen inte talar om för sköldkörteln att den ska utsöndra sitt sköldkörtelhormon, så blir det brist på sköldkörtelhormon i kroppen. Det vill säga att trots att sköldkörteln är helt frisk så blir det ändå brist på sköldkörtelhormon, eftersom sköldkörteln behöver få signal om att släppa ut sköldkörtelhormonet. Orsaker till att hypofysen inte fungerar som den ska kan till exempel vara en tumör, cysta eller ett trauma/skada på hypofysen.

Symptom
Brist på sköldkörtelhormon påverkar alla kroppens organ. Symptomen kan ofta vara ospecifika, framförallt inledningsvis, till exempel kan hunden bli lite tröttare och slöare, gå upp i vikt, inte vilja gå på promenader eller träna som vanligt och hunden kan blir mer känslig för kyla och söka upp varma platser att vila på. Det är främst medelålders hundar som drabbas (ofta anges ca 4-10 års ålder), och hundar av större hundraser/hundtyper verkar oftare drabbas. Symptomen kan också variera lite från hund till hund, nedan listar jag vanliga symptom utifrån organ (oftast har hunden fler än ett av nedanstående symptom för att man ska misstänka hypotyreos):

Huden: hunden kan få torr och mjällig hud, ändrad kvalitet eller färg på pälsen (en del får ullig päls), kala fläckar, symmetriskt pälsavfall (pälsen faller av på båda sidorna på kroppen), hunden kan få kal svans, förtjockad hud, mörkpigmenterad hud, pormaskar, ökad vaxproduktion i öronen och öroninflammation, sämre sårläkning, lättare att få blåmärken. Hunden brukar inte få klåda av hudförändringarna, om det inte är så att det har blivit en hudinfektion med bakterier, jäst eller parasiter som orsakar klåda. (Eftersom huden inte fungerar som vanligt så har hunden lättare att få hudinfektioner, och problem med återkommande hudinfektioner är vanliga hos hundar med hypotyreos.)

Reproduktionsorganen: tikar och hanhundar kan få nedsatt fertilitet (fruktbarhet), tikar kan börja producera mjölk trots att de inte har valpar. Tikar kan eventuellt börja löpa oregelbundet eller sluta löpa.

Hjärta och kärl: det är relativt ovanligt, men hundar kan få problem med långsam hjärtfrekvens, rytmstörningar på hjärtat, och möjligen också ha del i utvecklingen av vissa hjärtsjukdomar (dilaterad cardiomyopati).

Ögonen: hunden kan få inlagring av fett i hornhinnan, och möjligen också påverkan på tårproduktionen så att de får brist på den vattniga delen av tårarna (sk torra ögon, keratoconjunktivitis siccae; KCS)

Nervsystemet: hunden kan bli trött och svag och vinglig, få ansiktsförlamning, vestibulärt syndrom (ett akut insättande tillstånd där hunden blir yr och vinglig, kan ha svårt att gå eller stå, kräkas, kan gå i cirklar, ofta lutar hunden huvudet åt ena hållet), skela med ögonen mm. Det finns indikationer på att vissa beteendeproblem (såsom aggression) ibland kan kopplas ihop med hypotyreos, man vet ännu dock inte med säkerhet om det är så och isåfall exakt vilka beteendeproblem det kan gälla. Larynxpares (en form av förlamning i svalget vilket gör att hunden kan få svårt att andas normalt och att det låter mer än vanligt om andningen) och megaesofagus (utvidgning av matstrupen som gör att djuret inte får ned maten i magsäcken som normalt, och som kan ge regurgitationer/falska kräkningar och lunginflammation) kan också eventuellt ha samband med hypotyreos, men inte heller här vet man säkert.

Diagnos
Ofta misstänker veterinären hypotyreos baserat på sjukdomshistorien och hundens utseende. Om hunden är av en ras där man vet att hypotyreos förekommer blir misstanken ännu starkare. För att försöka fastställa diagnos tar man ett blodprov och kontrollerar åtminstone T4 (ett sköldkörtelhormon) och TSH (Thyrodiea Stimulerande Hormon). Tyvärr är inte ett lågt T4 samma sak som att hunden har hypotyreos, eftersom de flesta sjukdomar kan påverka så att sköldkörtelhormonet T4 sjunker. Ofta (men inte alltid) är dock TSH normalt i sådana fall, och det är därför att det är viktigt att alltid kontrollera TSH i samband med T4 när man ska försöka ställa diagnosen hypotyreos. Det vill säga, för att vara hyfsat säker på att hunden verkligen har hypotyreos och inte har någon annan sjukdom som påverkar sköldkörtelvärdet, så bör blodprovet visa ett högt TSH (hypofysen talar om för sköldkörteln att den ska utsöndra sköldkörtelhormon) och sköldkörtelhormonet T4 vara lågt (sköldkörteln klarar inte av att svara på hypofysens uppmaning att producera och frisätta mer sköldkörtelhormon).

Om hunden inte har flera typiska symptom på sköldkörtelsjukdom och typiska provsvar för hypotyreos så behöver veterinären därför försöka utesluta att det är någon annan sjukdom som orsakar symptomen innan man börjar behandling. Cushings sjukdom är en sjukdom som kan ge mycket likartade symptom som hypotyreos och som också kan påverka både T4 och TSH.
Ibland är T4 och TSH tillsynes normala men symtomen stämmer med hypothyreos. Då kan man upprepa blodproverna efter någon månad, och veterinären kan också välja att lägga till ytterligare analyser för att försöka få flera ledtrådar till vad det är som inte står rätt till (man kan till exempel kontrollera fler typer av sköldkörtelhormon, antikroppar mot sköldkörtelvävnad med mera).

Behandling
Hypotyreos brukar gå bra att behandla och medicinen brukar sällan ge allvarliga biverkningar. (Biverkningar som rapporterats är till exempel rastlöshet, ökad törst och kissnödighet, flåsighet, ökad hjärtfrekvens och nervositet, ofta beror biverkningarna på överdosering).
Hunden behandlas med ett läkemedel med konstgjort sköldkörtelhormon 1-2 gånger per dag. Medicinen finns både som flytande och tablett. Behandlingen är livslång. Cirka två till fyra veckor efter påbörjad behandling bör man kontrollera nivån av sköldkörtelhormon i blodet. Oftast tar man (åtminstone i början av behandlingen) två prover samma dag, dels ett blodprov precis innan det att hunden får sin medicin och dels ett prov ca 4-6 timmar efter att hunden fått sin medicin. (Hur man bäst tar proven kan dock variera lite från hund till hund.) Dosen justeras beroende på hur hunden mår och hur provsvaret ser ut. När man fastställt en lämplig dos så räcker det vanligen med kontroller 1-2 gånger per år.

Om hunden får normala värden av medicinen men inte får någon uppenbar förbättring av sina symtom (det kan ta flera veckor till dess att hunden blir piggare och flera månader innan tydlig förbättring av hud, päls och neurologiska symtom ses efter det att behandling har satts in), så behöver man fundera över om diagnosen hypotyreos verkligen är korrekt, eller om hunden kan ha någon ytterligare sjukdom.

Förebyggande
Det finns ingen känd förebyggande behandling. Det man kan göra är att vara påläst om vilka sjukdomar som förekommer hos den ras, eller de raser, som ens hund är, så att man lättare kan upptäcka och förstå symptomen på sjukdomen.

Artikeln utgår från en tidigare artikel skriven av leg vet Fredrik Ståhlberg.
Elin Lindell, leg vet, juni 2016

Forum Hund

  • Jeg er lei av å sitte

    Jeg er lei av å sitte hjemme med sykdommen min. Jeg skal ingen steder de neste ukene. Han ønsker å gjøre noe og tjene penger på det. Kan du gjøre det hjemme? Gi oss beskjed hvis du vet, jeg er veldig takknemlig for deg.

  • funnet uten å snyte på Internett

    Går du ofte til selskaper som er engasjert i installasjon eller utskifting av bad?

  • Dragselars påverkan på hundar?

    Hej, Har läst en artikel om dragselar för hundar på Djursidan.se - https://djursidan.se/hund/bast-i-test-dragsele-for-hund/ Har dock några funderingar, finns det någon risk med att låta en hund dra med dragsele? Hur ska man tänka om man har valp, när kan man börja dra?

Gå till forumet om Hund
© 2022 Veterinären.nu. Allt innehåll är skyddat enligt upphovsrättslagen. Veterinären.nu drivs av Onlinevet 247 AB.
Annons