Veterinären.nu – Sveriges ledande hälsoportal för sällskapsdjur
× Stäng

Frågelådan är
flyttad till FirstVet.

Ställ din fråga eller boka videosamtal på FirstVet.se

Gå till FirstVet

FirstVet finns som app för iPhone, iPad och Android. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play

Annons

Nu är det hög tid att vaccinera sig mot TBE

Nu är det hög tid att vaccinera sig mot TBE

Fästingar är förknippade med obehag för såväl människor som djur. Nu när våren närmar sig och vi är mer utomhus vaknar också fästingarna till liv. De är inte bara obehagliga såtillvida att de biter sig fast och suger blod, de kan också bära på olika bakterier och virus som kan överföras till människor och djur. Denna artikel tipsar dig om hur du bäst skyddar dig och din familj mot fästingar i allmänhet och också den allvarliga sjukdomen TBE.

TBE är en förkortning för tick-borne encephalitis och är ett fästingöverfört virus som kan leda till hjärnhinne- eller hjärninflammation. TBE drabbar främst människor. Djur kan drabbas men det är sällsynt. Virusinfektionen sprids alltså genom ett fästingbett på huden där man blivit biten och kan därefter spridas till hjärnan. (I extremt sällsynta fall kan man få det genom att dricka opastöriserad get eller fårmjölk, men detta har aldrig inträffat i Sverige.) Så kallad hjärnhinneinflammation är lindrigare än hjärninflammation, då den senare tränger djupare in i hjärnvävnaden och är därmed allvarligare. Hos barn är hjärnhinneinflammation vanligare, vilket alltså ger en lindrigare sjukdomsbild. Ju äldre man är desto större är risken att viruset tränger djupare in och ger upphov till en extra allvarlig sjukdomsbild.

Själva viruset finns i fästingarnas spottkörtlar. Deras saliv är lokalbedövande och i det finns också blodförtunningsmedel för att underlätta för fästingen att suga blod. I spottet följer viruset med och överförs till människan. Till skillnad från Borrelia smittar TBE väldigt snabbt, man har därför inte alls samma tidsfrist om 1 till 2 dygn på sig från det att man blivit biten. Om man inte har vaccinerat sig innan ett fästingbett, eller har ett ofullkomligt skydd, hjälper det alltså inte att vaccinera sig efter att man upptäckt en fästing. Borrelia kan däremot undvikas om du upptäcker fästingen snabbt och avlägsnar den.

Symptomen vid TBE är ofta typiska influensasymptom och inkubationstiden är 1 till 2 veckor. Sjukdomen kan yttra sig i 2 faser då man i den första kan drabbas av feber, huvudvärk och ont i kroppen. Dessa brukar försvinna efter några dagar och man mår åter bra men sedan återinsjuknar man och blir nu riktigt sjuk med väldigt hög feber, huvudvärk och kräkningar varpå de flesta uppsöker sjukhus. Det som har skett är att viruset nu finns i hjärnan efter att tidigare ha funnits i blodcirkulationen. 40 % av de som insjuknat i TBE drabbas av en bestående hjärnskada. Förutom hjärnskador kan man få koncentrationssvårigheter, bli mer lättirriterad och lättstressad, få svårt att hantera mycket sinnesintryck såsom prat och sorl, få svårigheter med balansen, nedsatt hörsel och bestående förlamningar. Många som drabbats av TBE klarar inte av sina jobb utan blir tvungna att förtidspensionera sig. Det finns idag inget botemedel mot TBE.

Tidigare har man trott att barn drabbas lindrigare, men nya undersökningar visar att det är vanligare med TBE bland barn än vad man tidigare trott och att de drabbas av kvarstående huvudvärk och trötthet etc.

Antalet årliga fall av TBE har ökat; för 10 år sedan låg siffran på cirka 50-100 fall per år, för att öka till 170-200 fall och förra året (2011) var siffran högst någonsin med 284 fall. Anledningen till denna ökning beror på en rad faktorer, bland annat klimatförändringar. Förra året kom värmen väldigt fort, vilket ledde till att fästingarna i olika utvecklingsstadier vaknade och blev aktiva samtidigt. Fästingarna själva smittas av skogsmöss och gnagare och de kan också smitta varandra om de sitter nära varandra och suger blod eftersom de slabbar och skvätter och kan då smitta andra fästingar som sitter i närheten.

Alla fästingar är inte ”farliga”, cirka 10-30% bär på Borrelia-bakterier och cirka 1% bär på TBE-virus. Det är dock helt omöjligt att veta vilken fästing som bär på vad. Medan Borreliasmittade fästingar finns överallt är TBE mer fläckvis utbrett och är vanligare vid områden med rätt typ av växtlighet, områden med mycket smågnagare och flyttfåglar samt nära sjöar. Eftersom fästingar tar upp vatten via kroppsytan trivs de vid fuktiga områden. Torka är alltså inte gynnsamt för fästingar. Fästingar trivs på platser som är under 1500 meters höjd, men har på senare år även hittats på högre höjder. De sitter gärna på grässtrån på ganska låg höjd så var aktsam när du rör dig i gräs. Förutom Borrelia och TBE kan fästingar även överföra en bakterie som heter anaplasma(tidigare kallad erlichia). Anaplasmos drabbar människor i enstaka fall men är vanligast bland hundar, hästar, nötkreatur och får.

När du är utomhus i områden där fästingar kan finnas så skyddar du dig bäst genom att använda kläder som täcker armar och ben. Det är bra att ha byxbenen instoppade i strumporna eller i stövlar när du är ute i skog och mark. Använd gärna ljusa kläder, då upptäcker man fästingen lättare. Insektsmedel skyddar till viss del. Ha för vana att kolla igenom dig själv och andra (glöm inte dina djur eftersom en fästing som inte bitit sig fast kan flytta sig mellan djur och människor och vice versa!) när du kommer hem för att upptäcka fästingar, ofta kan de krypa runt på kroppen för att hitta ett lämpligt ställe att bita sig fast på. De sätter sig gärna där huden är tunn. Barn blir oftast bitna på överkroppen. Titta även i hårbotten! En fästing kan sitta kvar i upp till en vecka och suga blod. Upptäcker du en fästing så se till att avlägsna den så fort som möjligt. Gör på följande sätt: Försök ta om fästingens mundelar och dra försiktigt rakt ut. Försök undvika att klämma på fästingens bakkropp där Borrelia- och Anaplasma-bakterier finns. Tvätta av bettstället med desinfektionsmedel eller tvål och vatten. Kontrollera huden där fästingen suttit, om det uppstår en rodnad som är större än 5 cm efter 1-4 veckor ska du kontakta läkare.

Vem bör då vaccinera sig mot TBE?

Smittskyddsläkare rekommenderar att de som bor, vistas eller ska resa till områden där det finns TBE-smitta skall låta vaccinera sig. Är man helt ovaccinerad tar man först en dos, därefter en andra dos efter 1-3 månader. Man har då ett skydd som varar i ett år, då man tar sin tredje spruta. Därefter en fjärde spruta efter ytterligare tre år. Är man yngre än 60 tar man sedan en spruta var femte år och är man 60 år och uppåt tar man var tredje år. Om du råkar glömma hur många sprutor du tagit och när du fick din senaste spruta så försök minnas hur många sprutor du minst tror dig ha tagit och utgå från det. Om du kommer ihåg vilken eller vilka kliniker som gett dig vaccin så ring och be dem kontrollera. Det är bättre att ta en spruta för mycket för att vara på den säkra sidan. Vaccinera dig gärna så tidigt som möjligt på året för att ha hunnit få ett fullgott skydd när fästingarna vaknar. De vaknar till liv när temperaturen är cirka fem grader. Det idealiska är att vaccinera sig redan i januari.

För barn gäller följande: Man kan låta vaccinera sina barn från och med 1 års ålder om man vill, men är barnen under 7 år är det inte lika angeläget men läkare avråder sällan om föräldrarna vill. Eventuella biverkningar av vaccinet är lindriga, man kan få en lokal ömhet kring området där man fått sprutan, en lätt rodnad kan uppstå och första dygnet kan man uppleva en sjukdomskänsla med feber etc. (vanligare hos barn) men detta brukar försvinna efter ett dygn. I övrigt är biverkningarna väldigt få. Har du frågor om vaccinering så kontakta din vårdcentral.

Baxter har tagit fram en fästingapp både för iPhone och Android där du kan lära dig mera om fästingar och hur du skyddar dig. Klicka på någon av ikonerna nedan för att starta nedladdning.

Intervjuobjekt, Ann Margareth Lundin, Distriktssköterska och Rolf Gustafson Infektionsläkare

Forum Hund

  • Dragselars påverkan på hundar?

    Hej, Har läst en artikel om dragselar för hundar på Djursidan.se - https://djursidan.se/hund/bast-i-test-dragsele-for-hund/ Har dock några funderingar, finns det någon risk med att låta en hund dra med dragsele? Hur ska man tänka om man har valp, när kan man börja dra?

  • Hermafroditism/onormal könsutveckling hos hund

    Hermafroditism är relativt ovanligt och det kan vara svårt att hitta information kring det. Vi har sammanställt information i denna artikel.

  • Intervju med DogBuddy - hjälper dig hitta pålitliga hundvakter

    Nu finns det äntligen ett enkelt och tryggt sätt att hitta en pålitlig hundvakt i din närhet, någon som matchar både dig och din hund.

Gå till forumet om Hund
© 2023 Veterinären.nu. Allt innehåll är skyddat enligt upphovsrättslagen. Veterinären.nu drivs av Onlinevet 247 AB.