Veterinären.nu – Sveriges ledande hälsoportal för sällskapsdjur
× Stäng

Frågelådan är
flyttad till FirstVet.

Ställ din fråga eller boka videosamtal på FirstVet.se

Gå till FirstVet

FirstVet finns som app för iPhone, iPad och Android. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play

Annons

Luftvägsproblem häst

Inledning

Hosta är tyvärr ett relativt vanligt problem hos hästar. Det finns självklart många olika typer av sjukdomar som kan drabba luftvägarna, men jag tänkte fokusera på den klassiska hosthästen eller ”kvickdragshästen”.

Hästar har mycket känsliga slemhinnor i luftvägarna och är därför också känsliga för damm och mögel i miljön.

Ofta kan en virusinfektion vara den utlösande orsaken till hostan. Viruset irriterar slemhinnan i luftstrupe och bronker och gör den inflammerad. Den inflammerade slemhinnan utgör ett sämre skydd mot yttre retning från till exempel dammpartiklar och mögelsporer. Hästen löper därmed större risk att också utveckla en överkänslighet eller allergi mot dessa allergen.
Ibland kan stallmiljön vara grundorsaken till problemen. För höga ammoniakvärden, dålig ventilation eller foder/strö av dålig hygienisk kvalitet är stora bidragande orsaker.

Symtom

Andningsfrekvensen hos en frisk vuxen häst skall ligga mellan 8-15 andetag/minut. Hos en frisk häst ses endast en liten rörelse i bukmuskulaturen när hästen pressar ut luften under utandning, detta är normalt.

Symtomen hos en hosthäst kan variera kraftigt från häst till häst eller från dag till dag. De lindrigaste symtomen kan vara enstaka hostningar och lindrigt ansträngd andning. De riktigt kraftigt påverkade hästarna kan hosta mer eller mindre konstant och ha oerhört svårt att andas.

En häst som i vila andas med ytliga snabba andetag eller med tydlig ansträngning i bukmuskulaturen (hästen bukpressar) uppvisar ett onormalt beteende som inte får ignoreras. En kraftigt påverkad häst kan också andas med utspärrade näsborrar, rossla eller vara loj och ointresserad av sin omgivning. Om hästen har feber har den troligen drabbats av en luftvägsinfektion involverande virus och/eller bakterier.

Merparten av de drabbade hästarna står uppstallade hela eller delar av dygnet. Orsaken till att de drabbas av luftvägsproblem är då överkänslighet mot damm och mögel i foder, strö eller stallmiljö.  I enstaka fall föreligger allergi mot till exempel gräspollen och symtomen ses då framförallt när hästen vistas ute på bete.

Diagnos

De symtom som är beskrivna ovan är självklart en vägledning, men vidare utredning kan göras av en veterinär.

Auskultation (lyssna med stetoskop) av lungor och trachea (luftstrupe) talar om för veterinären om hästen har biljud i andningen och vilken typ av ljud som förekommer, och ger också en exakt siffra på andningsfrekvensen.

Endoskopi av luftvägarna (en slang med kamera förs ned i luftvägarna på hästen via näsborren) ger mycket information om hur irriterad slemhinnan i svalg och luftstrupe är samt om det förekommer sekret i luftstrupen. Om det ligger sekret i luftstrupen kan detta provtas och analyseras på ett laboratorium. På labbet kan de göra en bakteriologisk odling för att man om det behövs ska kunna sätta in adekvat antibiotikabehandling. Labbet kan också undersöka sekretet i mikroskop och med vägledning av vilken typ av celler som ses i sekretet kan en korrekt diagnos ställas.
Riktigt komplicerade fall kan behöva utredas på klinik med arbetsprov och lungbiopsier till exempel.

Behandling

Behandlingen av hosthästar bygger till 99% på att man optimerar dess miljö med avseende på luftkvalitet (se nedan). Alla medicinska behandlingar som sätts in är i stort sett värdelösa om miljön är fortsatt undermålig.

Hästar som drabbats av luftvägsproblem bör vistas utomhus så mycket som möjligt och om optimal stallmiljö inte kan ordnas kan man iordningställa en utebox.

Sopning och hantering av halm och hö bör inte ske när hästarna är inomhus.
Hosthästen skall inte stå på halm utan boxen/spiltan skall strös med spån, torv, halmpellets eller rivet papper. Helst skall inte heller andra hästar i stallet stå på halm eftersom det gärna virvlar omkring damm/mögel när dessa hästar rör sig.

Fodra med hösilage eller väl genomblött hö (det behöver inte ligga i blöt men skall fuktas igenom och kan sedan få rinna av) och vattna även på kraftfodret innan det ges till hästen.

Veterinär bör tillkallas så snart som möjligt om en häst visar tecken på luftvägsproblem/hosta eftersom vissa hästar även måste få medicinsk behandling med slemlösande- och/eller luftrörsvidgande preparat. En del hästar kräver också kortisonbehandling. Ju tidigare behandlingen sätts in och miljöåtgärderna genomförs desto mindre risk att problemen blir kroniska.

Förebyggande

Bra luft i stallet med adekvat ventilation samt foder och strö av hög hygienisk kvalité är A och O för att få en frisk häst.

För liten luftvolym eller dålig cirkulation av luften i stallet kan leda till att koldioxid- och ammoniakhalterna blir allt för höga samt att syrehalten i stallet sjunker.

Om man har funderingar på om miljön i stallet är bra kan man kontakta Hushållningssällskapet som kan hjälpa till med rådgivning och praktiska tips angående undersökning och åtgärder av stallmiljön.

Rekommenderade värden för stallmiljö enligt Svensk standard:

Temperatur: 5- 15 grader
Hästar tål låga temperaturer väl, men har svårare att klara höga inomhustemperaturer, framförallt för att det då är svårt att hålla luftfuktigheten på en acceptabel nivå.

Luftfuktighet: max 80%
Ett vanligt problem i stallarna är att luftfuktigheten är för hög. Luftavfuktningsaggregat kan då användas, alternativt någon typ av tillskottsvärme – se dock up med värmefläktar som ökar cirkulationen av damm och även lätt kan göra stalltemperaturen allt för hög.

Koldioxid: max 3000 ppm (parts per million)

Ammoniak: max 10 ppm
Bildas i bädden vid nedbrytning av urin. Förhöjda värden kan uppkomma framförallt i permanentbäddar, författaren rekommenderar därför att man dagligen strör ut några nävar kalk på permanentbädden för att neutralisera ammoniaken. Ammoniaken retar slemhinnorna i luftvägarna på kemisk väg, detta har säkert många upplevt då boxen mockats ut och era egna ögon tåras och det kan kännas lite jobbigt att andas.

Organiskt damm: max 5 mg/m3

Luftmängd/djur: 65 –75 m3 / 700 kg häst/ timme beroende på vilken klimatzon man bor i.

(Dessa värden är beräknade under vinterförhållanden)

Forum Häst

  • Kvarka häst

    Kvarka är en smittsam sjukdom som orsakar näsflöde, feber och svullna lymfknutor. Sjukdomen orsakas av bakterie och smittas både direkt mellan hästar och indirekt via människor och utrustning.

  • Luftvägsproblem häst

    Hästar som en gång drabbats av kvickdrag/hosta har mycket lättare att drabbas igen än en häst som aldrig haft liknande problem. Många kräver långa och dyra behandlingar. Av den anledningen är det mycket bättre att förebygga problemen än att behandla. Använder man sunt förnuft kommer man långt!

  • Fölning häst

    För att kunna ge fölet och stoet de bästa förutsättningarna är det viktigt att ha vissa grundläggande kunskaper om hur en normal dräktighet och fölning skall fortlöpa.

Gå till forumet om Häst
© 2022 Veterinären.nu. Allt innehåll är skyddat enligt upphovsrättslagen. Veterinären.nu drivs av Onlinevet 247 AB.
Annons