Veterinären.nu – Sveriges ledande hälsoportal för sällskapsdjur
× Stäng

Frågelådan är
flyttad till FirstVet.

Ställ din fråga eller boka videosamtal på FirstVet.se

Gå till FirstVet

FirstVet finns som app för iPhone, iPad och Android. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play

Annons

Avmaskning häst

Avmaskning häst

Idag är alla avmaskningsmedel till häst receptbelagda, det innebär att Du som djurägare måste ha kontakt med Din veterinär för att få avmaskningmedel utskrivet. En av anledningarna till att avmaskningmedlen har blivit receptbelagda är den ökande resistensen hos inälvsparasiterna mot vanliga avmaskningmedel.

Alla hästar drabbas av inälvsparasiter men parasiterna utgör inte någon fara för hästens hälsa om de inte förkommer i större mängd. De största parasitbördorna återfinns hos föl och unghästar. Äldre hästar har ofta utvecklat immunitet mot parasiterna genom åren. I vissa fall kan äldre hästar få kraftiga prasitbördor, ibland på grund av att deras immunförsvar av någon annan anledning är nedsatt.

Hur ofta och med vad Du bör avmaska Dina hästar avgörs av hur situationen ser ut på just Din gård/Ditt stall. Ett stort stall med många hästar men lite hagmark behöver avmaska oftare än ett litet stall med ett fåtal hästar som har tillgång till stora hagar. Idealiskt är om hästarna har skilda vinter- och sommarhagar. Dessa frågor kan Du diskutera med Din veterinär för att på bästa sätt kunna planera vilken strategi Ni skall ha. Träckprov kan vara till stor hjälp i planeringen. Träckprov kan lämnas in på flera av våra större hästkliniker/sjukhus eller skickas till t ex Vidilab.

Stora och lilla blodmasken - dessa lever i hästens grovtarm. De vuxna maskarna lägger ägg som passerar ut med avföringen och på så sätt infekteras betet. Andra hästar infekteras genom att de äter de kläckta larverna i gräset.  De flesta hästar har en större eller mindre mängd larver av lilla blodmasken i olika utvecklingsstadier i tarmen. Om de förekommer i mycket riklig mängd kan hästen drabbas av kolik, diarré eller avmagring.  Stora blodmasken är ovanligare. Larverna vandrar under sin utveckling genom tarmkrösets kärl (dessa försörjer tarmen med blod), skador i tarmkröset orsakat av stora blodmaskens larver kan leda till kolik.

Som regel räcker det att avmaska mot blodmasken strax före betssläpp på våren och vid installning på hösten. Stora stuterier och andra gårdar där många hästar i olika åldrar hålls i gemensamma hagar bör avmaska mer ofta under sommar halvåret. Detsamma gäller om det konstaterats genom träckprover att parasitbördan är hög.

Spolmask - förekommer oftast bara hos föl och 1-åringar, de ses sällan hos vuxna individer eftersom dessa utvecklat immunitet mot parasiten. Spolmasken lever i tunntarmen. Äggen passerar även här ut med avföringen och infekterar betet. Äggen är mycket motståndskraftiga och överlever flera år på betet. Det innebär att om ett spolmaskproblem konstaterats på gården ett år får man räkna med att kommande generationers föl också kommer att drabbas. Föl och unghästar som drabbats av spolmaskinfektion kan visa symtom såsom dålig tillväxt, raggig hårrem, nedsatt aptit etc. Men en del föl kan också vara tillsynes helt friska och sedan plötsligt drabbas av allvarlig kolik, i dessa fall kan ibland stora mängder spolmaskar ses i tunntarmen.

Föl bör avmaskas mot spolmask vid 8 och 16 veckors ålder och undertecknad rekommenderar även att 1-åringar avmaskas mot spolmask. Ivermectinpreparat har tidigare ansetts vara effektiva mot spolmask men under senare år har resistens mot dessa preparat konstaterats, därför rekommenderar jag att fölen avmaskas med Fenbendazol.

Bandmask -  denna mask är också vanligt förekommande. Masken lever i gränszonen mellan tunntarmen (ileum) och blindtarmen (cekum). Äggen passerar ut med träcken och infekterar betet, men innan de kan infektera nästa häst måste äggen ätas av ett litet kvalster som finns i gräset men som också kan föekomma i höet. Nästa häst smittas när den i sin tur äter kvalstret. Hästar som har bandmask i större mängd kan drabbas av kolik i form av t ex blindtarmsförstoppning eller motorikstörningar i ileum (sista delen av tunntarmen). Undertecknad rekommenderar att man avmaskar en gång per år (med fördel innan betessläpp) mot bandmask. Vid konstaterad tung parasitbörda rekommanderas avmaskning tvår ggr/år. Prazikvantel i enkel dos ges i första hand men även pyrantel i dubbel dos har god effekt.

Styngfluga - flugorna lägger sina ägg på hästarnas ben under sommaren, dessa kan ses som små gulvita prickar på hästens ben. Hästen slickar i sig äggen och larverna vandrar sedan via munslemhinnan ner till hästens magsäck där den övervintrar. Små mängder styngflugelarver orsakar sällan något problem, men i större mängd kan de orsaka kolik och magsårsliknande symtom. Om en stor mängd styngflugeägg har setts på hästarnas ben kan ivermectin-  eller moxidectin ges sent på hösten. Et bra sätt att minska infektionen hos hästen är att mekaniskt avlägsna äggen från hästens ben.

Forum Häst

  • Kvarka häst

    Kvarka är en smittsam sjukdom som orsakar näsflöde, feber och svullna lymfknutor. Sjukdomen orsakas av bakterie och smittas både direkt mellan hästar och indirekt via människor och utrustning.

  • Luftvägsproblem häst

    Hästar som en gång drabbats av kvickdrag/hosta har mycket lättare att drabbas igen än en häst som aldrig haft liknande problem. Många kräver långa och dyra behandlingar. Av den anledningen är det mycket bättre att förebygga problemen än att behandla. Använder man sunt förnuft kommer man långt!

  • Fölning häst

    För att kunna ge fölet och stoet de bästa förutsättningarna är det viktigt att ha vissa grundläggande kunskaper om hur en normal dräktighet och fölning skall fortlöpa.

Gå till forumet om Häst
© 2022 Veterinären.nu. Allt innehåll är skyddat enligt upphovsrättslagen. Veterinären.nu drivs av Onlinevet 247 AB.
Annons