Veterinären.nu – Sveriges ledande hälsoportal för sällskapsdjur
× Stäng

Frågelådan är
flyttad till FirstVet.

Ställ din fråga eller boka videosamtal på FirstVet.se

Gå till FirstVet

FirstVet finns som app för iPhone, iPad och Android. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play

Annons

Att tänka på före och efter avmaskning

Att tänka på före och efter avmaskning

Parasiter ses nästan alltid som ovälkomna gäster i våra sällskapsdjurs kroppar. Som djurägare vill man hålla sitt djur så fri från denna plåga som möjligt. I många år har man därför avmaskat både hundar, katter och andra smådjur rutinmässigt.

Hundar drabbas antingen av spolmask eller bandmask.

Spolmask är vanligast på valpar och unga hundar. Med åldern utvecklar hundar ett bra eget försvar mot spolmask. Spolmask sprids när hundar slickar på avföring som innehåller ägg eller larver. Valpar kan få smittan av sin mamma i fosterlivet eller när de diar.

Bandmask är inte så vanligt på hundar eftersom det krävs att hunden får i sig rått kött, inälvor, smågnagare, rå fisk eller andra djur som är mellanvärdar för bandmasken. Ett tråkigt tillskott till bandmaskfamiljen är rävens dvärgbandmask som nyligen gjort entré i Sverige. Dvärgbandmasken är fruktad eftersom den kan smitta till människa.

Även katter kan få spolmask och bandmask. Spolmasken sprids på samma sätt som på hundar och även äldre katter utvecklar ett bra naturligt försvar mot spolmask.

Bandmask är desto vanligare på katter, framför allt utekatter som tar många byten. Katter är dock inte lika känsliga för att bli infekterad av rävens dvärgbandmask.

Varken hundar eller katter kan få springmask, så man kan inte skylla på familjehunden eller katten, när barnen får springmask.

Idag avmaskas hundar rutinmässigt endast när de är valpar. Vuxna och äldre hundar bör inte avmaskas regelbundet utan endast vid bekräftad eller stark misstanke om parasitangrepp. Eftersom det är lätt att via ett träckprov ta reda på om hunden har mask, är det bra att kolla upp saken innan man påbörjar en avmaskningskur. Man kan antingen lämna in ett prov till veterinären eller köpa ett provtagnings-kit på apoteket. När man tar ett prov får man dessutom reda på vilken parasit som är aktuell, vilket är viktigt när det gäller valet av avmaskningspreparat.

Kattungar avmaskas mot spolmask på ett liknande sätt som hundvalpar. Utekatter som tar byten bör också avmaskas regelbundet. Eftersom äldre katter inte så ofta har spolmask, är det viktigare att avmaska mot bandmask.

Missbruk av avmaskningsmedel kan leda till resistens hos parasiter på liknande sätt som bakterier kan bli motståndskraftiga mot antibiotika. Det är därför viktigt att veta hur man ska göra vid avmaskning av sina sällskapsdjur. Diskutera saken med din veterinär om du är osäker.

Hästarna kan drabbas av olika parasiter. De vanligaste är spolmask, blodmask och bandmask. Även antalet styngflugelarver har ökad under senare år, eventuellt på grund av att rutinmässig avmaskning har minskat. Styngflugelarverna är inte speciellt skadliga för hästen och man behöver inte avmaska mot dessa om inga andra parasiter påvisas. Om avmaskning är nödvändig väljer man ett preparat som även tar styngflugelarver

Spolmaskar drabbar mest unga hästar och de flesta hästar utvecklar immunitet mot spolmaskarna vid 1,5 års ålder. Det är viktigt att avmaska alla föl och unghästar regelbundet, spolmaskarna kan orsaka kolik och i svåra fall vara livshotande. Man rekommenderar avmaskning vid 8-10 veckors ålder, vid 16-18 veckors ålder och sedan provtagning eller avmaskning efter årsskiftet i feb-mars. (Obs! Makrocykliska laktoner har i många fall visat sig ha dålig effekt mot spolmask).
Vuxna hästar bör avmaskas endast efter att man i träckprov har konstaterat parasitsmitta. En stor andel vuxna hästar har inga parasiter alls och behöver därmed inte avmaskas och dessutom kan onödig användning av maskmedel både skada naturen och göra parasiterna resistenta mot avmaskningsmedel.

Bandmasksmitta är svår att påvisa i träckprov för att äggen utsöndras endast periodvis. För att få en säkrare diagnostik kan speciell bandmaskundersökning begäras. Om hästen lider av upprepade koliker, är det klokt att avmaska mot bandmask även om man inte lyckas bevisa att hästen är drabbad.

En mycket viktig del av parasitbekämpningen är beteshygien. Det är bra att mocka hagarna regelbundet och på det sättet minska smittrycket. Under varma sommardagar kan man sprida träckhögarna så att avföringen torkar. Det tar död på maskägg och larver. Annars är maskägg mycket tåliga och klarar sig i miljön uppemot ett år.

Bästa tiden på året att ta träckprov är på våren innan betessläppet. Man ska avmaska de smittade hästarna 3-5 dagar innan betessläppet. Om hästarna behöver avmaskas på hösten, är det viktigt att göra det innan frosten kommer. Efter att det har varit frost, har larverna inne i hästen gått i viloläge och då tar inte avmaskningsmedlet.
Alla maskmedel är receptbelagda. Om du behöver ett recept, kontakta din veterinär.

Skriven av Veterinärerna Marianne Tornvall och Mia Svensson

Forum Häst

  • Kvarka häst

    Kvarka är en smittsam sjukdom som orsakar näsflöde, feber och svullna lymfknutor. Sjukdomen orsakas av bakterie och smittas både direkt mellan hästar och indirekt via människor och utrustning.

  • Luftvägsproblem häst

    Hästar som en gång drabbats av kvickdrag/hosta har mycket lättare att drabbas igen än en häst som aldrig haft liknande problem. Många kräver långa och dyra behandlingar. Av den anledningen är det mycket bättre att förebygga problemen än att behandla. Använder man sunt förnuft kommer man långt!

  • Fölning häst

    För att kunna ge fölet och stoet de bästa förutsättningarna är det viktigt att ha vissa grundläggande kunskaper om hur en normal dräktighet och fölning skall fortlöpa.

Gå till forumet om Häst
© 2022 Veterinären.nu. Allt innehåll är skyddat enligt upphovsrättslagen. Veterinären.nu drivs av Onlinevet 247 AB.
Annons