Veterinären.nu – Sveriges ledande hälsoportal för sällskapsdjur
× Stäng

Frågelådan är
flyttad till FirstVet.

Ställ din fråga eller boka videosamtal på FirstVet.se

Gå till FirstVet

FirstVet finns som app för iPhone, iPad och Android. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play

Annons

Parasitsjukdomar papegoja

Inledning

Invärtes parasiter är generellt sett ovanligt på papegojor. Inte ens på utomhuslevande papegojor är det speciellt vanligt med smitta. Utvärtes parasiter är vanligast på undulater. De vanligaste parasitsjukdomarna och de som kommer att behandlas i denna artikel är giardia, bandmask, rundmask, löss och kvalster. Loppor är mycket ovanligt på fåglar.

Orsak

Det finns flera olika typer av parasiter som kan angripa en papegoja. Invärtes kan det dels vara encelliga små organismer (giardia) eller mask (bandmask eller rundmask) och utvärtes handlar det om löss och kvalster.

Symptom

Giardia är vanligast på undulater, nymfkakaduor och dvärgpapegojor. En del individer har parasiten helt symptomfritt men de kan trots detta vara smittförande. Andra individer kan visa symptom som diarré, illaluktande avföring, trötthet, nedsatt aptit och åter kommande problem med jästinfektioner och överväxt av ”fel” sorts bakterier i tarmen. Relativt vanligt är dessutom att fågeln får torr och kliande hud, vilket leder till fjäderplockning och självmutilation (när fågeln förutom att plocka sig biter sönder huden).

Bandmask kan också finnas i fågeln utan att några symptom ses. Vid sjukdom brukar det handla om symptom som diarré och avmagring trots god aptit.

Om en fågel blir smittad utomhus är det oftast rundmask det handlar om. Spolmask och springmask är de vanligaste typerna. Även här är symptomen diarré och avmagring trots god aptit.

Löss kan vara fjäderätande eller blodsugande. Det är vanligtvis fjäderätande löss som ses på våra sällskapsfåglar. Lusangrepp uppstår oftast på individer som sitter i stora grupper där det är för tätt mellan fåglarna och miljön är stressig. Vanligtvis se man lössen eller gnetterna (lusäggen) för blotta ögat. Lössen brukar framför allt vara lättast att hitta under vingarna. Symptomen på fågeln kan vara allt från inga alls till klåda och fjäderplockning. Om fågeln skulle ha rikligt med blodsugande löss kan även blodbrist uppstå (anemi).

Den vanligaste typen av kvalster är näbb- och fotskabb (Knemidokoptes pilae). Det är i första hand undulater som drabbas av denna parasit. I sällsynta fall kan andra papegojarter smittas. Symptomen ses som krustiga, porösa pålagringar på vaxhud, näbb och fötter. Vid kraftiga angrepp kan näbben även bli missbildad och växa konstigt samt fötterna kan bli så illa angripa att de blöder och klor/tår kan ramla av. En del fåglar har kraftig klåda framför allt på fötterna medan andra inte kliar sig alls.

En annan typ av kvalster är det röda hönskvalstret (Dermanyssus gallinae). Detta kvalster lever endast på fågeln delar av dygnet, vanligtvis natten. Resten av tiden spenderar det i miljön. Det suger blod när det sitter på fågeln och kan ge upphov till klåda, blodbrist och dålig tillväxt på ungar.

En annan typ av kvalster är luftsäckskvalster (Sternostoma tracheacolum). Det är allra vanligast på kanarier och finkar men även nymfkakduor och andra parakiter kan drabbas. Symptomen är de typiska vid luftvägslidande: tung andning med vippande stjärt, rosslighet, nysningar och hostningar. Har fågeln riktigt jobbigt att andas sitter den gärna med öppen näbb.

Det finns flera olika typer av fjäderkvalster som kan leva i fjäderdräkten på en fågel. Många gånger orsakar de inga symptom alls men vid stora mängder kan de ge klåda och fjäderplockning.

Diagnos

Diagnos på invärtes parasiter (giardia, rundmask och bandmask) ställs med hjälp av ett träckprov. Man kan hitta parasiterna och/eller deras ägg vid en undersökning i mikroskop.

Utvärtes parasiter (löss och kvalster) diagnostiseras med ledning av symptomen och skrapprov från hud eller fjädrar. Även här tittar man i mikroskop för att se parasiterna eller deras ägg. 

Behandling

Giardia behandlas med en speciell typ av antibiotika. Vanligtvis svarar fågeln på behandling men tyvärr är det vanligt med återkommande infektioner. Det är även viktigt att hålla miljön ren och torr för att minska smittrycket.

Bandmask och rundmask behandlas med antiparasitära medel som ges i munnen (oralt). Eftersom det endast är maskar i ett visst stadium som avlider av behandlingen, är det viktigt att noga följa den behandlingsrutin som ordineras.

Löss och kvalster kan behandlas med några olika typer av preparat. Det finns de som ges som injektioner men en del preparat kan droppas på huden (spot-on). Även här är det viktigt att behandlingen upprepas med rätta intervall för att parasiterna ska avdödas fullständigt. Tyvärr är det röda hönskvalstret svårt att få bort eftersom det till stor del lever i miljön. Förr fanns bra preparat att behandla miljön med, men dessa är numera förbjudna.

Vid alla typer av behandling av parasiter är det viktigt att miljön hålls ren och fräsch för att undvika att ägg ligger kvar och återsmittar djuret efter avslutad behandling.

Förebyggande

Det bästa sättet att förebygga parasiter är att hålla nyinköpta papegojor i karantän och att generellt hålla en god hygien och måna om en stressfri miljö. Är man orolig för invärtes parasiter, kan man lämna in ett träckprov till en veterinär. Har man många fåglar kan man ta ett samlingsprov för att se om smitta över huvud taget finns i besättningen.

Forum Fågel

  • Pscittacene Beak and Feather Disaese papegoja

    Virussjukdomar på papegojor är i första hand ett problem för uppfödare, zoobutiker, parker och andra ställen där det finns stora besättningar. Behandling saknas i allmänhet för dessa sjukdomar.

  • Övervikt på papegoja

    Överviktproblem blir allt vanligare på våra sällskapsdjur. Ägarna överför många gånger sin egna dåliga livsstil till djuret. Tyvärr kan övervikt vara minst lika farligt på fåglar som på andra djur och människor.

  • Skötselråd papegoja

    Papegojor är fantasiska sällskapsdjur men ställer mycket stora krav på sina ägare. De är mycket intelligenta och kan leva väldigt länge. Man bör läsa på ordentligt och noga sätta sig in i vad det innebär, innan man skaffar sig papegoja.

Gå till forumet om Fågel
© 2022 Veterinären.nu. Allt innehåll är skyddat enligt upphovsrättslagen. Veterinären.nu drivs av Onlinevet 247 AB.
Annons