Veterinären.nu – Sveriges ledande hälsoportal för sällskapsdjur
× Stäng

Frågelådan är
flyttad till FirstVet.

Ställ din fråga eller boka videosamtal på FirstVet.se

Gå till FirstVet

FirstVet finns som app för iPhone, iPad och Android. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play

Annons

Papegojsjuka papegoja

Papegojsjuka papegoja

Inledning

Papegojsjuka, även kallad chlamydios, ornithos eller pscittacos är en specifik bakterieinfektion som är vanligare på våra sällskapsfåglar än de flesta tror. Sjukdomen kan bäras latent (symptomfritt) av papegojor och alla typer av fågelarter. Människor kan smittas av denna sjukdom, vilket gör den kontroversiell och fruktad.

Orsak

Papegojsjuka orsakas av en bakterie kallad Chlamydophila pscittaci. Denna sjukdom kan smitta alla typer av fåglar men även människor (zoonos). Bakterien är lurig eftersom den kan ligga vilande (latent) i kroppen på fågeln i många år och plötsligt bryta ut när man minst anar det. De latenta bärarna kan även utsöndra bakterier periodvis och därmed smitta burkompisar och ägare utan att själva vara sjuka. Bakterien kan utsöndras via saliv, nässekret, tårvätska, avföring och damm från fjäderdräkten.

Symptom

Papegojsjuka kan förlöpa helt symptomfritt men kan även orsaka plötsliga och oväntade dödsfall. Den klassiska yttringen på sjukdomen är annars luftvägssjukdom. Nysningar, snuva, tung andning, rosslig andning, allmän trötthet och försämrad aptit är typiska symptom. Symptomen kan också vara väldigt generella. Läs om dessa i artikeln ”Allmänna bakteriesjukdomar på papegoja”. I större fågelbesättningar med uppfödning, kan latenta bärare eller ett utbrott förutom ovan nämnda symptom, orsaka dålig fertilitet, nedsatt kläckbarhet på äggen och ökad dödlighet på ungarna.

Smittade människor upplever vanligtvis influensaliknande symptom. Hög feber, muskelsmärta och hosta är typiskt. Bakterien kan även orsaka lunginflammation eller artrit (ledinfektion). Har man varit i kontakt med fåglar och fått ovan nämnda symptom som inte ger med sig inom en vecka eller som blir väldigt allvarliga, bör man söka läkarhjälp omgående. Det är viktigt att informera läkaren om misstanken om papegojsjuka eftersom det krävs specifik antibiotikabehandling för att bli av med sjukdomen. Obehandlad papegojsjuka kan bli mycket allvarlig, ge livslånga men eller till och orsaka dödsfall.

Mycket små barn, äldre människor och immunsvaga individer bör inte inneha eller ha tät kontakt med fåglar på grund av risken för smitta. Teoretiskt sett skulle sjukdomen kunna smitta mellan människor eller från människa till fågel men hittills finns inga sådana fall rapporterade.

Diagnos

Det kan vara svårt att ställa en helt säker diagnos på papegojsjuka på en levande fågel. Det finns dock många faktorer man beaktar för att ställa en trolig diagnos. Förutom symptomen och sjukdomshistorien är en förstorad mjälte på en röntgenundersökning och en kraftig infektionsbild på ett blodprov, indikatorer för papegojsjuka.

I misstänkta fall kan man utöka provtagningen med ett blodprov för att leta efter specifika antikroppar mot bakterien och det går att ta prov från näshåla, ögonslemhinna och/eller kloak för att leta efter bakteriens DNA. Lyckas man dessutom odla fram bakterien, vilket tyvärr kan vara svårt, från ett liknande prov som ovan, har man en säker diagnos.

Viktigt att tänka på är att om dessa prover är negativa är det inget 100%-igt säkert sätt att friförklara fågeln från papegojsjuka. Om fågeln hunnit avlida är det viktigt att utföra en obduktion både för sin egen skull men även för att utesluta eller bekräfta smittrisk om man har fler fåglar.

Symptomfria latenta bärare av papegojsjuka kan tyvärr vara helt negativa på alla prover under de perioder då de inte utsöndrar bakterien. Det finns därför inget sätt garantera att en fågel är papegojsjukefri.

Diagnostiserad papegojsjuka är anmälningspliktigt och ska anmälas till Miljö- och Hälsoskyddsnämnden. Detta för att kunna ha ordentlig kontroll över smittspridningen och sjukdomsfrekvensen i landet.

Behandling

Papegojsjuka kräver väldigt specifik och lång behandling. Det krävs en speciell typ av antibiotika för att bli av med infektionen. Det svårt att få tag på mediciner som kan administreras i hemmet men det finns långtidsverkande injektioner som kan ges ungefär en gång i veckan på veterinärklinik. Behandlingen ska ges sju gånger så behandlingstiden blir 45-50 dagar lång.

Det finns även preparat som kan blandas i dricksvattnet om det handlar om stora besättningar som ska behandlas. Tyvärr blir effekten av denna behandling inte lika effektiv eftersom doseringen kan variera beroende på hur mycket varje fågel dricker av vattnet. Många papegojarter kan låta bli att dricka i flera dagar om de tycker vattnet smakar illa.

Om papegojan är väldigt nedsatt vid behandlingens början, måste man dessutom ge understödjande behandling. Vanligtvis handlar det om dropp och sondmatning. Vid allvarliga luftvägsinfektioner kan det behövas syrgastillförsel.

Eftersom fåglar normalt sett har en hög kroppstemperatur, fryser de lätt när de blir sjuka. Det är därför fördelaktigt att låta fågeln vistas i ett uppvärmt utrymme, 25-28 grader brukar vara lagom.

Förebyggande

Det bästa sättet att förebygga papegojsjuka och andra infektioner, är att sköta sina papegojor så bra som möjligt samt undvika att stressa dem i onödan. Generellt gäller att ju färre fåglar man har och ju mindre kontakt med okända fåglar de har, desto bättre är det.

Om man ska köpa en ny papegoja och redan har en eller ett par hemma, bör den nya fågeln sitta i ”karantän” 3-6 månader. Det innebär att den ska sitta i ett eget utrymme och skötas separat under den här perioden. Är det den första papegojan man köper in, ska man vara extra observant på sjukdomssymptom under samma tidsperiod.

Det är också lämpligt att göra en utökad hälsokontroll hos en veterinär där blodprover och röntgen kan utföras, för att fånga upp tecken på sjukdom.

Har man flera fåglar är det dessutom viktigt att isolera sjuka individer från resten av gruppen. Man bör ha ett eget rum och en mindre sjukbur till dessa individer.

 1. April # April Skrev

  min nymfkakadua äter sina frön som vanligt men efter en stund får han kväljningar och skakar på huvudet och då flyger det ut massa frön från munnen. vad beror det på?

Forum Fågel

 • Pscittacene Beak and Feather Disaese papegoja

  Virussjukdomar på papegojor är i första hand ett problem för uppfödare, zoobutiker, parker och andra ställen där det finns stora besättningar. Behandling saknas i allmänhet för dessa sjukdomar.

 • Övervikt på papegoja

  Överviktproblem blir allt vanligare på våra sällskapsdjur. Ägarna överför många gånger sin egna dåliga livsstil till djuret. Tyvärr kan övervikt vara minst lika farligt på fåglar som på andra djur och människor.

 • Skötselråd papegoja

  Papegojor är fantasiska sällskapsdjur men ställer mycket stora krav på sina ägare. De är mycket intelligenta och kan leva väldigt länge. Man bör läsa på ordentligt och noga sätta sig in i vad det innebär, innan man skaffar sig papegoja.

Gå till forumet om Fågel
© 2022 Veterinären.nu. Allt innehåll är skyddat enligt upphovsrättslagen. Veterinären.nu drivs av Onlinevet 247 AB.
Annons