Veterinären.nu – Sveriges ledande hälsoportal för sällskapsdjur
× Stäng

Frågelådan är
flyttad till FirstVet.

Ställ din fråga eller boka videosamtal på FirstVet.se

Gå till FirstVet

FirstVet finns som app för iPhone, iPad och Android. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play

Annons

Aspergillos papegoja

Inledning

Aspergillos har tidigare varit en mycket vanlig svampsjukdom på papegojor och andra fågelarter. Den drabbar i första hand luftvägarna på fågeln. Tack vare bättre utfodring och skötsel av papegojor blir sjukdomen allt ovanligare.

Orsak

Aspergillos orsakas av en typ av mögelsvampar kallade Aspergillus fumigatus, flavus eller niger.

Aspergillus är en svamp som finns överallt i miljön. I små mängder och om man har ett väl fungerande immunförsvar orsakar svampen inte sjukdom. Aspergillos är emellertid en klassisk sjukdom på de papegojor som äter en ensidig frödiet och som följaktligen lider av diverse nutritionella bristtillstånd som påverkar immunförsvaret negativt. De små mögelsvamparna som sitter på insidan av fröskalen är osynliga för blotta ögat. När fågeln under många år andats in svampsporerna, kommer det redan dåliga immunförsvaret tills slut att ge vika och infektion uppstår. I takt med att papegojägare lär sina fåglar äta pellets och en mer varierad diet blir sjukdomen allt ovanligare

Exempel på andra bidragande orsaker är långvarig antibiotikabehandling, kortisonbehandling, kronisk stress eller annan underliggande sjukdom som sätter ned immunförsvaret. Mögelsvamparna trivs i fuktig och dammig miljö, så det är även mycket viktigt med en noggrann hygien i burar, voljärer, holkar med mera.

Aspergillos smittar inte mellan fåglar.

Symptom

De papegojarter som är mest känsliga för Aspergillos är grå jako, amasoner och pionuspapegojor. Aspergillos kan yttra sig lokalt eller allmänt. Sjukdomsförloppet kan vara akut eller kroniskt. Sporer av Aspergillussvampen samlas vanligtvis i luftvägarna, allra helst i luftsäckarna som ligger djupt inne i kroppen på fågeln. De kan ligga inaktiva och vilande flera år men orsaka ett akut sjukdomsutbrott vid någon form av stressituation. Alla inre organ kan dock angripas av organismen och kolonier av svamparna kan växa som tumörer inne i kroppen.

Den akuta formen av Aspegillos drabbar oftast unga djur och leder många gånger till hastiga dödsfall. Ibland hittas fågeln avliden innan man hinner se symptom. I andra fall kan andnöd, kraftig trötthet, upphörd aptit samt ökat vattenintag och vätskerik avföring, vara typiska symptom.

Den kroniska formen är vanligare på äldre papegojor och har ett mer långsamt, smygande förlopp. De första symptomen kan vara ett lite dämpat beteende, försämrad aptit och avmagring. Andningsbesvär brukar inte upptäckas förrän sent i sjukdomsförloppet. Om lever och njurar blivit angripa kan man se symptom i form ökar drickande och vätskerik avföring.

De vanligaste lokala formerna av Aspergillos är granulombildning (ansamlingar av svampen) i näsborrar, bihålor, luftstrupe och struphuvud. När granulom bildas i näsborrarna och bihålorna ses de som svullnader i ansiktet och uttöjda näsborrar. Stora fasta ”kulor” kan bildas i en eller båda näsborrar. Det är vanligt med sekundära bakterieinfektioner och då kan det rinna från näsborrar eller ögon samt fågeln kan må allmänt dåligt. Sitter granulomet i luftstrupen eller vid struphuvudet orsakar det ofta en förändrad röst och när granulomet blir tillräckligt stort hindrar det lufttillförseln och papegojan får andnöd. Plötsliga dödsfall kan uppstå i de här fallen.

Diagnos

Det kan vara svårt att ställa diagnosen Aspergillos på en levande fågel. En förmodad diagnos ställs med hjälp av sjukdomshistorien, den kliniska undersökningen, blodprov, röntgen och undersökning med endoskop.

På blodprovet letar man efter en ökning av de vita blodkropparna samt andra utmärkande förändringar i blodbilden. Man kan även upptäcka om lever och njurar är påverkade. Det finns serologiska tester som påvisar antikroppar mot svampen men dessa tester är tyvärr ganska osäkra och svårtolkade.

Vid en röntgenundersökning letar man efter synliga granulom och förtätningar av luftsäcksväggarna. Man se även om njurar och lever är förstorade.

Under en endoskopiundersökning går man in i kroppen med ett endoskop som är försett med en lite kamera och letar efter typiska förändringar. Man har då även möjlighet att ta prover från förändringar som upptäcks. Om man har ett tillräckligt smalt endoskop kan man dessutom titta ner i luftstrupen på de större papegojorna.

Behandling

Aspergillos är generellt svårbehandlat och behandlingen kan bli mycket lång. Allmän akut eller kronisk infektion behandlas med antifungika (svampdödande medel) både allmänt och via så kallad nebulisering (när fågeln andas in en ånga med antifungika). Allmän behandling kan vara via intravenös (direkt i en ven) eller oral (via munnen) behandling. Det brukar vara aktuellt med oral behandling i 4-6 månader, ibland längre.

När det bildats granulom är situationen besvärligare. Eftersom dessa inte försvinner med medicinsk behandling, måste man på ett eller annat sätt ta bort granulomen kirurgiskt. Pluggar i näshålan är relativt lätta att få bort men granulom i bihålor och invärtes är mycket svåra att komma åt. Om man får bort en del är det svårt att veta om allt är borttaget eller inte. Näshålorna kan spolas med speciella beredningar och rensa bort en del rester av borttagna granulom.

Förebyggande

Eftersom Aspergillos i huvudsak är skötsel-, utfodrings- och miljöorsakad, kan sjukdomen förebyggas. Stressfri, hygienisk miljö och korrekt utfodring är ett enkelt sätt att undvika Aspergillos. Mer om hur papegojor ska skötas finns att läsa under ”Skötselråd”.

Forum Fågel

  • Pscittacene Beak and Feather Disaese papegoja

    Virussjukdomar på papegojor är i första hand ett problem för uppfödare, zoobutiker, parker och andra ställen där det finns stora besättningar. Behandling saknas i allmänhet för dessa sjukdomar.

  • Övervikt på papegoja

    Överviktproblem blir allt vanligare på våra sällskapsdjur. Ägarna överför många gånger sin egna dåliga livsstil till djuret. Tyvärr kan övervikt vara minst lika farligt på fåglar som på andra djur och människor.

  • Skötselråd papegoja

    Papegojor är fantasiska sällskapsdjur men ställer mycket stora krav på sina ägare. De är mycket intelligenta och kan leva väldigt länge. Man bör läsa på ordentligt och noga sätta sig in i vad det innebär, innan man skaffar sig papegoja.

Gå till forumet om Fågel
© 2022 Veterinären.nu. Allt innehåll är skyddat enligt upphovsrättslagen. Veterinären.nu drivs av Onlinevet 247 AB.
Annons