Veterinären.nu – Sveriges ledande hälsoportal för sällskapsdjur
× Stäng

Frågelådan är
flyttad till FirstVet.

Ställ din fråga eller boka videosamtal på FirstVet.se

Gå till FirstVet

FirstVet finns som app för iPhone, iPad och Android. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play

Annons

Fjäderplockning papegoja

Inledning

Fjäderplockning är ett av de vanligaste beteendeproblemen hos en papegoja. Tyvärr är plockningsproblem ofta mycket svårbehandlat och situationen kan bli mycket frustrerande för både papegojägaren och veterinären.

Orsak

Det kan vara oerhört svårt att utreda orsakerna till fjäderplockning, eftersom man ännu vet för lite om sjukdomsförloppet. I en del fall är det dock uppenbart, till exempel om en långvarig papegojägare plötsligt avlider eller gör sig av med fågeln. I det här fallet är det ”sorg” och stress som utlöser plockningen. I andra fall kan det vara en sjukdom eller skada som är primärorsaken men det destruktiva beteendet fortsätter även efter det att primärorsaken är avläkt. Man misstänker att plockningen är ett beteende som är ”självbelönande”, det vill säga smärtan när fågeln rycker ut en fjäder ger en ”endorfin-kick” som fågeln blir beroende av. Det kan vara en av orsakerna till att det är så svårt att behandla.

Sannolikt är även många primärorsaker rent psykiska. Ensamhet, understimulering, sexuell frustration och dåliga möjligheter att utföra naturliga sunda beteenden, är exempel på anledningar till många fjäderplockningsfall. Utöver detta äter många fåglar en ensidig kost som ger dåligt utvecklad fjäderdräkt och torr, kliande hud som ständigt irriterar. Vår torra inomhusmiljö här i Sverige kan också bidra till problemet.

Speciellt grå jako har en tendens att vara mycket känsliga i sin fjäderdräkt. En vingklippning med fjäderstumpar som irriterar mot kroppen, kan vara mer än tillräckligt för att fågeln ska börja plocka sig.

Hormonrubbningar och sexuell frustration är en vanlig orsak till fjäderplockning på kakaduor. Då uppstår problemen vanligtvis säsongsvis och fågeln kan vara helt fin i fjädrarna under mellanperioden.

Det finns många sjukdomar och skador som kan utlösa en fjäderplockning, till exempel infektioner, smärta, leverskador, njurskador, hormonrubbningar, parasitinfektioner eller andra invärtes sjukdomar.

Symptom

Nästan alla papegojägare tror till en början att fjädrarna lossnar av sig själva eftersom de inte ser när fågeln plockar sig. Det är emellertid mycket lätt att visa att så inte är fallet om fågeln är mer eller mindre plockad på hela kroppen men inte alls på huvudet. Det är ju på huvudet de inte kommer åt själva.

Ibland kommer plockningen dramatiskt och papegojan kan plocka av sig väldigt mycket fjädrar över natt men vanligtvis är förloppet mer smygande och ägaren ser inte problemet förrän det hållit på ett tag.

En del fåglar plockar bara dunet, en del bara täckfjädrar, en del alla typer av fjädrar. Det är ovanligt att vingpennor och stjärtpennor plockas men det finns fall med fåglar som inte har en enda fjäder på hela kroppen utom på huvudet.

Plockningen kan även vara olika omfattande. En del fåglar plockar en liten fläck på bröstet, andra under vingarna eller på benen och en del angriper i stort sett hela kroppen.

De papegojor som plockar sig av hormonella skäl under den förväntade häckningsperioden, sätter ofta igång till våren, plockar sig under sommaren och lugnar ner sig till hösten.

Det finns även fåglar som biter upp stora sår i huden. Det är vanligast på kakaduor, nymfparakiter och dvärgpapegojor.

Diagnos

Diagnosen är lätt att ställa vid en vanlig undersökning om fågeln är fullt befjädrad på huvudet men inte på kroppen. I tveksamma fall bör man alltid utesluta alla typer av sjukdomar som kan orsaka sjukligt fjäderavfall. Det är också viktigt att göra en riktigt omfattande utredning på fågeln för att utesluta eventuella fysiska orsaker bakom plockning. Till exempel bör fågeln röntgas, flera olika typer av blodprov bör tas, träckprover, odlingar, fjäderprover, hudbiopsier är nödvändiga och det kan även vara av värde att göra en endoskopiundersökning. I det senare fallet tittar man in i fågeln via ett titthål för att se hur de inre organen ser ut och för att leta efter förändringar.

Om inget onormalt hittas på den fysiska undersökningen är det viktigt att gå igenom kost, miljö och beteende mycket noga. Dessa utredningar är så omfattande att det kan ta flera veckor eller månader att fullfölja dem.

Behandling

Om man misstänker eller vet att fågeln börjat plocka sig är det viktigt att söka hjälp snarast! Ju längre plockningen pågår, desto större är risken att det utvecklas till ett självbelönande beteende som är svårt att ändra på.
Till en början måste naturligtvis alla eventuella fysiska orsaker uteslutas eller behandlas. Om fågeln inte slutar att plocka sig efter detta måste en miljö-, utfodrings- och beteendeutredningen göras.

Eftersom så många plockningsproblem är beteenderelaterade måste man jobba med ägaren och personerna som har med fågeln att göra. Det är många gånger svårare att ändra på ägarens beteende än att ändra på papegojans. Miljöberikning och träning av fågeln är två mycket viktiga komponenter i rehabiliteringen och det kan ta månader och till och med år innan förbättringar kommer till stånd.

Det man ska veta är att det är väldigt sällan det går att få fågeln att sluta plocka sig helt, framför allt om beteendet pågått en längre tid, men det brukar gå att få förbättringar. Det allra viktigaste är emellertid att det alltid går att få en papegoja att leva ett mycket bättre liv och må mycket bättre! Många papegojägare som jobbat ordentligt med miljön, kosten och träningen säger att fågeln kanske plockar sig fortfarande men att den verkar mycket gladare, mer aktiv och har ett mycket större utbyte av sitt liv.

Misstänker man plockning av hormonella skäl finns det finns det hormonbehandling att prova. En del individer svarar bra på denna behandling, andra sämre.

Är det en vingklippning som utlöst plockningen kan man snabbt få nya hela fjädrar att växa ut genom att söva fågeln och dra ut stumparna.

Krage ska i det längsta undvikas eftersom det är så påfrestande för fågeln och bara ger ett tillfällig avbrott i plockningen. I de fall där papegojan biter upp stora sår kan det dock bli nödvändigt.

Förebyggande

Det enda sättet att förebygga fjäderplockning av psykiska orsaker är att sköta sin papegoja så bra som möjligt. Inte bara miljön och kosten är ytterst viktiga utan även det personliga engagemanget är mycket väsentligt. Eftersom papegojor är ett mycket intelligenta djur är de mycket krävande vad gäller tid och sysselsättning. Man bör noga sätta sig in i en papegojas behov och ägna tid åt att träna den och upprätta goda rutiner.

Hormonell plockning kan motarbetas genom att man inte uppmuntrar det hormonella beteendet. Läs mer om detta under ”Hormonrubbningar papegoja”

Man bör vara mycket försiktig med att vingklippa sin papegoja, framför allt en grå jako. Skulle det visa sig att fågeln börjar plocka sig efter klippningen måste man söka veterinärhjälp omedelbart.

Forum Fågel

  • Pscittacene Beak and Feather Disaese papegoja

    Virussjukdomar på papegojor är i första hand ett problem för uppfödare, zoobutiker, parker och andra ställen där det finns stora besättningar. Behandling saknas i allmänhet för dessa sjukdomar.

  • Övervikt på papegoja

    Överviktproblem blir allt vanligare på våra sällskapsdjur. Ägarna överför många gånger sin egna dåliga livsstil till djuret. Tyvärr kan övervikt vara minst lika farligt på fåglar som på andra djur och människor.

  • Skötselråd papegoja

    Papegojor är fantasiska sällskapsdjur men ställer mycket stora krav på sina ägare. De är mycket intelligenta och kan leva väldigt länge. Man bör läsa på ordentligt och noga sätta sig in i vad det innebär, innan man skaffar sig papegoja.

Gå till forumet om Fågel
© 2021 Veterinären.nu. Allt innehåll är skyddat enligt upphovsrättslagen. Veterinären.nu drivs av Onlinevet 247 AB.
Annons